Новини - България

Общо 702 лекари ще специализират безплатно през 2017-а
Прочетена: 6008 пъти

Държавата ще финансира таксите за обучение на 702 специализанти с професионална квалификация "лекар" през 2017 г., става ясно от заповед на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, публикувана на сайта на ведомството.

 

На безплатна специализация ще могат да разчитат също 39 професионалисти по здравни грижи (медицински сестри и акушерки), 25 лекари по дентална медицина, 8 души с висше немедицинско образование и само един магистър-фармацевт. 

 

Лекарите ще могат да се усъвършенстват в 60 различни направления, като най-много бройки са предвидени за специализациите по анестезиология и интензивно лечение - общо 75. Почти половината от тях  - 31 броя, ще се провеждат в Медицинския университет в София. По 13 специализанта ще се обучават безплатно в МУ-Варна и МУ-Пловдив, по петима в МУ-Плевен и в Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", а останалите осем места са резервирани за Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.

 

В останалите медицински направления държавата ще покрива таксите на не повече от 30 души в специалност. Такава е предвидената бройка, например, за желаещите да специализират обща медицина и хирургия. Точно 28 са местата за педиатри, а по 25 са предвидени в направленията "клинична лаборатория" и нервни болести. По 20 души ще се обучават за рехабилитатори, спешни медици, психиатри, патолози, пулмолози, неонатолози и специалисти по образна диагностика, а по 15 ще бъдат приети по направленията вътрешни болести, клинична хематология, нефрология, ревматология, урология и съдова хирургия. Само по трима ще изучават безплатно гръдна хирургия, хигиена на детско-юношеската възраст и пластично-възстановителна и естетична хирургия, а само по един ще се обучават в областта на професионалните болести и спортната медицина.

 

Що се касае до медицинските сестри, акушерките и фелдшерите, те ще могат да избират между шест различни специализации. Сред тях са анестезиология и интенивни грижи, болнична хигиена, операционна и превързочна техника, психиатрични грижи, спешна медицина и специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания.

 

Безплатното обучение на специализантите по дентална медицина ще се осъществява основно в Медицинските университети в София, Пловдив и Варна, а единственият магистър-фармацевт "държавна поръчка" ще бъде приет в МУ-Варна.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития