Коментари -

НЗОК: Потракването на скелети пред Министерски съвет - лош вкус и преднамерен пиар*
Прочетена: 375 пъти

Скелет, протестиращ пред сградата на Министерския съвет днес, представи страховете на хиляди хора от нарушен достъп до лечение. Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит и Асоциацията на болните с болест на Бехтерев изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов, в което сигнализират за проблеми с Амбулаторна процедура №38 и опасността да останат без терапия.

 

В отговор пресцентърът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разпространи емоционално обръщение, в което категорично заявява, че няма да позволи да се уронва престижа на институцията с прояви на лош вкус. "Лош пиар или дълбока преднамеренст? Обществото е достатъчно зряло, за да прецени", пише пресцентърът на ведомството.  

 

* Снимката и заглавието са на редакцията.

 

 

"Цветята на пациентите с ревматични заболявания изсъхнаха пред НЗОК" – с този патетичен израз г-жа Роза Чеглайска - председател на УС на сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит изрази разочарованието си от пропуснатите НЕУГОВОРЕНИ срещи между нея и подуправителя на институцията г-жа Иванка Кръстева. Това се случи на митинг, състоял се днес, 2 ноември 2016 г., когато за пореден път пациентската организация показа лош вкус, потраквайки костите на скелет пред Министерския съвет. Символиката на протестите не се променя – ковчези, скелети, траурни шествия. Лош ПР или дълбока преднамереност? Обществото е достатъчно зряло, за да прецени.

 

Националната здравноосигурителна каса категорично не приема необоснованите обвинения към подуправителя на институцията г-жа Иванка Кръстева. Няма как да се състоят срещи, които не са били уговорени и за които г-жа Кръстева не е знаела. Лесните ефекти от това изказване не носят градивност за никого – нито за институцията, нито за пациентите. Преди да изкажем тежките думи, нека си спомним:

 

От миналата година институцията и лично г-жа Кръстева, води диалог за постигане на общата цел – адекватното лечение на пациентите. Диалогът не е прекъсвал и досега.

 

Проведени са над 5 срещи с личното участие и съдействие на подуправителя на НЗОК, на които са дискутирани проблемите на пациентите с ревматоиден артрит и болест на Бехтерев. За постигане на пълно удовлетворяване на претенциите на болните г-жа Иванка Кръстева организира среща с националните консултанти на 2 октомври 2015 г., с които бяха обсъдени и набелязани адекватни мерки за осигуряване на достъп до най-модерното лечение, заплащано с обществен ресурс. По повод Международния ден на болните от ревматоиден артрит, срещата завърши с обща снимка в знак на солидарността на институцията към пациентите, чиито интереси е призвана да защитава. На снимката се вижда и подуправителят на институцията г-жа Иванка Кръстева, заедно с представителите на пациентските организации.

 

Работна група от експерти на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), заедно с проф. д-р Рашо Рашков, национален консултант по ревматология, и проф. д-р Румен Стоилов – председател на Българското дружество по ревматология, изготвиха Проект за изменение на Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ. На поредната тристранна среща, на която присъстваха 2 експерти на институцията, проф. Рашков и проф. Стоилов, както и представители на трите пациентски организации - Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА), Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) и Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ) на 15 октомври т.г. в Централното управление на здравната каса – отново с присъствието на г-жа Иванка Кръстева, бе постигнат консенсус по отношение на Изискванията, подготвени от работната група.

 

И през тази година пациентите с ревматологичен артрит не са прекъсвали диалога с институцията. По повод на писма от пациентски организации, между които и „Асоциацията на пациентите с ревматологичен артрит“ и „Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев“, на свое заседание от 27.09.2016 г. Надзорният съвет на НЗОК взе Решение № РД-113 (Решенията на Надзорния съвет се публикуват на сайта на НЗОК – www.nhif.bg, линк ЗА НЗОК, подлинк „Заседания на НС на НЗОК“) „... да се проведат срещи с националните консултанти и водещи специалисти в съответните области за преразглеждане на възможността за актуализация на някои от Изискванията на НЗОК чрез отпадане на специализираните комисии при последващо кандидатстване на пациенти, чието проследяване се осъществява от специалист в извънболничната помощ, както и за отпадане на необходимостта от експертиза за някои лекарствени продукти.

 

Възлага на управителя на НЗОК да организира провеждането на срещите в двумесечен срок и представи доклад за резултатите на Надзорния съвет на НЗОК.“. Срокът за провеждане на тези срещи изтича на 27.11.2016 г.

 

Националната здравноосигурителна каса категорично заявява, че няма да се примири с уронването на авторитета на институцията чрез подхвърлени в общественото пространство реплики, имащи за цел да омаловажат усилията на ръководството й, в лицето на подуправителя г-жа Иванка Кръстева, да защити правата на здравноосигурените.

 

В такива мигове, преди да говори, човек следва да се замисли, дали да отблъсне искрено протегнатата му ръка или да се изкуши от конюнктурни интереси.

 

И занапред пациентите могат да разчитат на сътрудничеството с институцията и на усилията на нейния подуправител да воюва за интересите на здравноосигурените граждани.

 

02.11.2016 г.

София

ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития