Новини - България

НЗОК: Болниците имат възможност спокойно да осъществяват дейността си
Прочетена: 411 пъти

Болниците имат възможност спокойно да осъществяват дейността си, заявяват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по повод изразеното безпокойство от страна на лечебни заведения, че бюджетът им за тримесечието за дейност април-май-юни е намален.

 

От касата уточняват, че средномесечният разход за дейностите в болничната медицинска помощ през 2016 г. е бил в размер на около 134 млн. лв. За месеците декември 2016 г., януари, февруари и март 2017 г., до влизане в сила на новия Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейности, Надзорният съвет е определил средномесечна стойност в размер на близо 137 млн.лв.

Настоящият Надзорен съвет на НЗОК, освен че отложи взетото решение за заплащане на надлимитната дейност, промени средномесечната стойност, като я намали от 137 млн.лв. на 133 млн. лв., считано от 1 април 2017 г., поради ограничението в предвидената годишна сума за 2017 г.  за болнична медицинска помощ от 1 613 555 хил.лв. НЗОК е длъжна да изпълни това решение, уточняват от касата.

От здравния фонд допълват, че Надзорният съвет на НЗОК е определил тримесечни общи стойности на всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК) в страната. Това означава, че за лечебните заведения за болнична помощ са определени не тримесечни индикативни бюджети, а тримесечни общи стойности, разпределени по месеци, с възможност за гъвкавост между месеците в тримесечието, както и възможности за надвишаване до 3% на определените тримесечни стойности. Освен това, е предвидена възможността, след мотивирано предложение от директора на съответната РЗОК за корекции на определените тримесечни стойности, Надзорният съвет да може да утвърди предложението. 

Болниците вероятно не отчитат обстоятелството, че определените им стойности в РЗОК  не включват средствата за дейностите, заплащани от Централното управление на НЗОК – за лечение на онкологично болните, диагностика с петскенер, хемодиализа, радиохирургия и роботизирана хирургия, раждания и грижи за новороденото, интензивно лечение и дейности по рехабилитация на детска церебрална парализа. Ако тези дейности са реално извършени от лечебните заведения, те ще бъдат изплатени от НЗОК.

За осигуряване на нормалното протичане на лечебно-диагностичния процес в лечебните заведения, НЗОК е предвидила възможност за надвишаване до 3% на определените тримесечни стойности за всяко лечебно заведение. С това ще се гарантира запазване на стойността на средствата за дейността за първите четири отчетни месеца (декември 2016 г. – март 2017 г.), допълват от касата.

Предвижда се средствата да бъдат осигурени чрез вътрешни компенсирания по бюджета на НЗОК и евентуалното преизпълнение на приходите на институцията.

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития