Новини - България

Новите терапии ще доказват ефективност три години след появата си у нас
Прочетена: 311 пъти

Точно с три години ще разполага Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да реши дали да продължи да закупува скъпоструващо лечени с иновативен медикамент, появил се у нас. Това гласи една от промените в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, одобрени на днешното правителствено заседание.

 

С измененията се урежда принципно нов подход по отношение реимбурсирането на лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование (INN). Те ще попадат в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и ще бъдат заплащани от здравната каса, но в продължение на три години здравните власти ще трупат информация за терапевтичния ефект от приложението им.

"От една страна, тези продукти имат за цел да осигурят непосрещнати медицински нужди, от друга страна, едва при практическото им приложение може да се оцени тяхната действителна ефективност, както и наличието на здравен резултат от тяхната употреба", са мотивите на вносителите от Министерството на здравеопазването.

Базата данни ще се събира в университетските болници в страната и лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването, което се лекува със съответния иновативен продукт. Резултатите пък ще се обобщават и анализират от Националние център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Заключенията ще се предоставят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Министерството на здравеопазването и НЗОК.

"При първоначалното поддържане на реимбурсния статус, след изтичане на тригодишния период от включване на лекарствените продукти в Позитивния лекарствен списък, оценката за последващото им оставане в националния реимбурсен списък ще се основава и на терапевтичния ефект от тяхното прилагане", гласи правителственото прессъобщение.

С други думи, ако след три години се окаже, че въведеното иновативно лечение не дава очаквания резултат, здравните власти ще имат всички права да спрат да го плащат с публични средства.

 

С промените се предлага също отлагане от 1 януари 2018 г. на прилагането на новото правило на чл. 8, ал. 5 от Наредбата, по силата на което, ако за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител за същия лекарствен продукт в референтните държави, заявената цена на производител не може да бъде по-висока от два пъти цената на производител на лекарствения продукт със същото международно непатентно наименование и лекарствена форма, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, определена по реда на Наредбата.

 

Прилагането на това правило се отлага, тъй като анализирането на въпроса показа допълнителна необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, залегнали в Наредбата, за да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти, уточняват от МС.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития