Новини - България

Най-големият медицински факултет в България избира декан утре
Прочетена: 492 пъти

Двама са кандидатите за декан на най-големия Медицински факултет в страната - този на Медицинския университет в София (МУ-София), но само един от тях ще наследи проф. Марин Маринов, чиито втори четиригодишен мандат вече изтече. Общото събрание на висшето училище ще избира между ръководителя на Катедра "Вътрешни болести" проф. Здравко Каменов и колегата му от Катедра "Медицинска микробиология" чл. кор. проф. Иван Митов, който от два мандата е и заместник-декан на факултета по учебната дейност.

 

Двамата ще представят стратегиите си за развитие на факултета пред всичките 1 000 души в Общото събрание, от които 850 са  преподаватели, членовете на студентския съвет и администрацията. Гласуването е планирано за утре, 7 юни, а поради голямата си численост Общото събрание ще се събере в Националния дворец на културата (НДК).

 

Проф. Иван Митов е възпитаник на Медицинската академия в София, но след завършването си през 1976 г. работи като специалист в Института по микробиология на БАН. След 1979-а обаче се връща в МУ-София - постъпва в Катедрата по микробиология при Медицинския факултет на университета, а през 2000 г. става неин ръководител. През последните два четиригодишни мандата е заместник-декан на Медицинския факултет. 

 

Освен в България е специализирал в "Макс Планк институт по имунобиология" в Германия. Преподава на студенти-медици, стоматолози и фармацевти, както и на студенти по медицина на английски език и в курсовете по следдипломно обучени на лекари и биолози. Има 230 научни публикации, 90 публикации в международни списания с импакт фактор, общият му импакт фактор е 189.96, цитиранията – 1330. Има 11 изобретения и патенти, съавтор е на шест учебника.

 

Конкурентът му проф. д-р Здравко Каменов също завършва обучението си в МУ-София, където специализира ендокринология, болести на обмяната и вътрешни болести. Освен това има магистърска степен по здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве и квалификация по сексуална медицина от Европейското дружество по сексуална медицина. Понастоящем оглавява катедрата по вътрешни болести.

 

Специализирал е във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Председател е на Българската асоциация по сексуална медицина и има над 180 публикации, включително четири монографии, 8 учебника/ръководства и други с импакт-фактор 115. Трудовете му са цитирани над 500 пъти, като 400 са в чужбина.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития