Новини - България

Национален консултант напуска Фонда за лечение на деца в знак на протест
Прочетена: 368 пъти

Подменени решения на Обществения съвет, набързо приет правилник и непълна информация за разглежданите случаи на нуждаещи се от лечение деца. Това са основните мотиви, с които националният консултант по детска нефрология доц. Анелия Буева напуска Обществения съвет на Център "Фонд за лечение на деца" (ЦФЛД).

 

В официално писмо до здравния министър д-р Петър Москов, председателя на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова и директора на ЦФЛД проф. Владимир Пилософ, разпространено и до медиите, доц Беува твърди, че взима решението си "поради несъгласие и протест, както с начина на работа при настоящото ръководство на ЦФЛД, така и с набързо приетия нов правилник за работа на Фонда"..

"Считам, че след ареста на предишното ръководство е налице тенденция за подмяна на ролята, мисията и дейността на Фонда, както и функциите на ОС", обобщава доц. Буева мотивите за своята оставка.

Публикуваме писмото й без редакция.

 

ДО :
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОПИЕ :
Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРОФ. ВЛ. ПИЛОСОФ
ДИРЕКТОР НА ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

 

 

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Член съм на Общественият съвет (ОС) към Фонд за лечение на деца. Уведомявам Ви, за решението си да напусна ОС, на основание чл.26(1), т.1от Правилник за дейността и организацията на работа на Център “Фонд за лечение на деца“.

 

След години работа като член на ОС вземам това трудно решение поради НЕСЪГЛАСИЕ И ПРОТЕСТ, както с начина на работа при настоящото ръководство на ЦФЛД, така и с набързо приетия нов правилник за работа на Фонда.

 

Убедена съм, че е недопустимото ръководството на Фонда да подменя решения на ОС и да работи в противоречие на правилата дори с новия набързо приет правилник.

 

Предоставената ни информация за случаите на разглежданите деца на заседанията е непълна и недостатъчна, в много от тях се оказва сгрeшена дори като диагноза, без приложени оферти, което превръща заседанията в дълги дебати, отлагане на заявления с мотиви за допълнително предоставяне на медицински становища и документи.

 

И ако в началото имаше обективно обяснение на трудностите в работата поради липсата на сформиран нов екип на Фонда след арестите на предишната администрация, тази тенденция продължава и се задълбочава във времето.

 

Изброеното до тук предоставя достатъчно аргументи за моето решение за напускането ми като член на ОС.

 

Считам, че след ареста на предишното ръководство е налице тенденция за подмяна на ролята, мисията и дейността на Фонда, както и функциите на ОС.

 

Разделям се с уважение с колегите си, с които работихме заедно безвъзмездно през годините, в името на децата. През всичките тези години работех с убедеността, че с присъствието си в ОС помагам на децата, което ме е мотивирало през годините да работя за тях се превърна през последните месеци в неудовлетвореност от тази дейност.

 

В много случаи решенията вече не са наши, а административни и еднолични. На практика това обезмисля и обезличава ОС. Тогава за какво е нашето присъствие в него ? За да легитимираме тези решения, може би?

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.26(1), т.1 от Правилник за дейността и организацията на работа на Център “Фонд за лечение на деца“, желая да бъда освободена като член на ОС.

 

21.09.2016 г.

С уважение: Доц. д-р Анелия Буева
 

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития