Новини - България

Насилието над деца се случва най-често у дома
Прочетена: 245 пъти

Близо 65% от всички регистрирани случаи на насилие у нас са се случили в семейна среда. На второ и трето място в тъжната класация са нападенията по улиците и тези в училище, сочат данните на приетата от правителството днес Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020).

 

През 2015 г. отделите "Закрила на детето" са работили по 1839 случая, като 752 са новооткритите, допълват от пресцентъра на Министерски съвет. Само за една година с близо 40% са се увеличили подадените сигнали за деца в риск "горещия телефон" за деца към Държавната агенция за закрила на детето – 116 111. На него през миналата година са приети 108 852 обаждания – най-високият брой, регистриран от старта на линията през 2009-а.

 

Въз основа на стряскащите данни в новата Национална програма са включени осем приоритетни области, като акцент е поставен върху повишаването на ефективността на мерките за закрила и за създаване на ефективна система за превенция на домашното и сексуалното насилие над децата. Набляга се върху необходимостта от разработване на нови и популяризиране на съществуващите към момента механизми, вкл. националните телефонни линии, чрез които децата да могат да сигнализират навреме за съществуващи проблеми, за да не се стига до акт на насилие.

 

В стратегическия документ са заложени също дейности за мониторинг и подобряване на взаимодействието между институциите и организациите в работата по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

 

Приета беше и Националната програма за 2017 г. за закрила на детето. Подобряването на политиките за подкрепа на децата и семействата е един от акцентите в нея. Документът се фокусира също върху осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване и създаване на условия за развитие на подрастващите в сигурна и безопасна среда.

 

Сред най-важните задачи в документа е продължаването на процеса на деинституционализация на грижата за деца и изпълнението на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България". Заложени са и конкретни дейности за мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития