Новини - България

МЗ предлага увеличените цени на лекарствата, за които плаща касата, да влизат в сила веднага
Прочетена: 443 пъти

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да заплаща по-високи цени на лекарствата, веднага след повишаването им от Националния съвет по цени  реимбурсиране на лекарственте продукти (НСЦРЛП), а не от 1 януари на следващата година, както е сега. Това предвижда Министерството на здравеопазването в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето. Предложението касае само медикаменти за лечение на първите шест заболявания, водещи по смъртност и заболеваемост за последните 3 години.

 

В тази връзка в проектопредложението се предлага касата да анализира и обобщава всеки месец информацията за INN за лечение на водещите заболявания. В мотивите към проекта се посочва, че и към настоящия момент НЗОК е задължена да извършва такова обобщаване и анализиране по отношение на всички лекарствени продукти в повишено ниво на заплащане в Позитивния лекарствен списък. Последицата от това обаче е, че по – високото ниво на заплащане се прилага от НЗОК едва от 1 януари на следващата календарна година.

 

Целта на промяната е медикаментите да могат да се ползват от пациентите в рамките на здравноосигурителния им статус веднага след като им бъде повишено нивото на заплащане от НСЦРЛП. Очакванията са с тази мярка да се повиши достъпът на пациентите до лекарствени продукти за лечение на социално значими заболявания.

 

Предложението е в съответствие с политиката на правителството за повишаване ефективността на лекарственото лечение и подобряване качеството на живот на пациентите, за осигуряване на достъпни лекарствени продукти, ефективно и рационално използване на публичните средства за здравеопазване и гарантиране на финансова устойчивост на НЗОК, пише още в мотивите.

 

Друга промяна предвижда още преди финализиране на процеса по договаряне на отстъпки между НЗОК и притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители за лекарствените продукти, принадлежащи към ново международното непатентно наименование, или комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти) касата да проверява, дали съответното международно непатентно наименование може да се ползва от пациентите в поне пет държави – членки на Европейския съюз чрез съответните им системи за заплащане с публични средства.

 

За целта компаниите ще представят списък на съответните държави, и ще посочват източниците, на които базират тази информация. Ако не е изпълнено това условие няма да се сключват договорите за отстъпки за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък. Целта е да се създадат условия за осигуряване на лекарствени продукти, които отговарят на изискванията за качество, безопасност и ефикасност.

 

Цялото проектопредложение можете да прочетете ТУК, а мотивите към него ТУК.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития