Новини - България

МУ-София връчи наградите си за принос в медицинската наука
Прочетена: 403 пъти

Две отличия "Signum Laudis" (ІІ степен) на лента, четири награди златна "Panacea", един почетен знак "Аesculapius" (Signum Laudis І степен) и още пет годишни награди връчи Медицинският университет - София в навечерието на Световния ден на здравето - 7 април.

 

Отличията се дават за особен принос в развитието на българската медицинска наука през изминалата 2016 година. Връчването им се състоя с официална церемония в Държавния музикален и балетен център в столицата, с която беше отбелязана и 100-годишнината на Медицинския факултет към МУ-София.

 

Беше възстановена и една от традициите на университета, а именно публично връчване на дипломи за заемане на академични длъжности. Такива получиха новохабилитираните преподаватели на МУ-София през 2017 година.

 

Ето и останалите награди, които бяха връчени:

 

Годишни награди на Медицински университет – София

 

Връчване на почетен знак “AESCULAPIUS” (Signum Laudis І степен), за принос в развитието на българската медицина през изминалата 2016 година на: проф. Радомир Угринов, Ръководител на катедра по орална и лицево-челюстна хирургия.

 

Връчване на награден знак „PANACEA” – златна, за особени приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертна дейност през 2016 година в:

  • Медико-клинична област на проф. д-р Христина Попова, дм
  • Медико-биологична област на доц. д-р Владимир Нейчев, дб
  • Медико-биологична област на проф. Александър Златков, дф
  • Медико-социална област на проф. д-р Анжелика Велкова-Монова, дмн

 

Връчване на награден знак “SIGNUM LAUDIS” (ІІ степен) на лента, за особени приноси в развитието на МУ – София на:

  • Доц. д-р Сашо Бонев, дм – Медицински факултет
  • Проф. Милен Димитров, дф – Фармацевтичен факултет

 

Годишни награди на Медицински факултет

 

Награда на името на акад. Димитър Ораховац за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки – проф. д-р Бойчо Ланджов, дм – Катедра по анатомия, хистология и ембриология.

 

Награда на името на проф. Парашкев Стоянов за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на хирургичните науки – проф. д-р Пламен Кинов, дмн – Катедра по ортопедия и травматология.

 

Награда на името на проф. Константин Чилов за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на терапевтичните науки –  проф. д-р Борис Богов, дм – Катедра по вътрешни болести.

 

Награда за Млад учен /под 35 г./ на името на акад. Асен Хаджиолов за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните и клинични науки получиха двама малди лекари – ас. д-р Румяна Димова – Драганова, дм – Клиничен център по ендокринология и геронтология и ас. д-р Елена Арабаджиева, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия.

 

Студентска награда на името на проф. Асен Златаров за активно участие в научната и изследователската дейност на: Виктория Георгиева – 6 курс.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития