Новини - България

Медицински университет – Плевен вече и с дистанционно обучение по здравен мениджмънт
Прочетена: 410 пъти

Факултетът по обществено здраве на Медицински университет – Плевен вече има акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, съобщава радио Плевен като се позовава на декана на фактултета проф. д-р Силвия Янкуловска.

 

С тази стъпка МУ - Плевен е първи сред медицинските университети в страната с право за реализация на цялостна магистърска програма по тази специалност под формата на дистанционно обучение.

 

Основите на дистанционната форма на обучение са положени в рамките на проект „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” по схема “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“. В проекта целево са приети 25 студенти, които успешно са завършили обучението си.

 

Дистанционната форма на обучение е с продължителност 3 семестъра. Изучаваните дисциплини са от широката област на общественото здраве и здравен мениджмънт. Всяка дисциплина е обезпечена с електронни учебни пособия, препоръчвана допълнителна литература и възможности за проверка на усвояването на учебното съдържание чрез самостоятелно решаване на електронни тестове. Студентите имат възможности за постоянна комуникация с преподавателите чрез дистанционни средства и очни консултации.

 

Семестриалните изпити са присъствени и се провеждат по график в отлично оборудваните за целта компютърни зали под контрола на водещия преподавател и представител на Центъра за дистанционно обучение в МУ-Плевен.

 

Обучението завършва с комплексен компютърен тест по профилиращите дисциплини.

 

За академичната 2016/2017 г. Факултет „Обществено здраве“ очаква нови кандидати, които могат да подават документи в срок до 1 октомври 2016 г.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития