Новини - България

Личните лекари: Искаме държавата да осигури заплащането ни по време на специализация
Прочетена: 212 пъти
Снимка: Pixabay.com

Държавата да осигури заплащането на лекарите, специализиращи обща медицина, тъй като проблемът за възнаграждението им е един от основните, свързани със специализацията им. Това предложение е залегнало в становището на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ), подписано от председателя доц. Любомир Киров и изпратено до зам.- министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков. В документа от организацията изразяват още мнение, че са необходими и промени в наредбата за придобиване на специалност по обща медицина.

 

Личните лекари припомнят, че според първоначалния вариант на наредбата специализантите по обща медицина е трябвало да бъдат назначавани на трудов договор в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) - практиката, която е база за обучение. Това обаче се е оказало невъзможно, защото по-голямата част от обучителните практики не са могли да назначат специализанти поради липса на финансов ресурс, с който да им осигурят необходимото възнаграждение. По-късно е бил приет друг подход - между специализанта и базата за обучение да се сключи договор за обучение, в който не се съдържа изискването за заплащане от страна на обучителя. Така бъдещите лични лекари остават без доходи, поради което им се налага да търсят други източници на средства, посочват още джипитата.

 

В становището на НСОПЛБ се отбелязва още, че специалността „обща медицина“ се отличава значително от останалите медицински специалности поради различната организация на работа, подход на практикуване, приоритети и финасиране. По тази причина от сдружението предлагат да се потърси механизъм за осигуряване на възнаграждение от държавния бюджет или от други източници, като се определи броят на ежегодните места за зачисляване.

„Броят на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) постоянно намалява, а в същото време незаетите практики се увеличават.

Необходимо е да се направи анализ на броя на придобилите и упражняващите специалност и тяхната възраст, осигуреността на населението със специалисти, потребността от тях, както и прогноза в тази насока през следващите 10 години. В момента има действащи около 40 обучителни бази в ПИМП, докато преди няколко години те са били над 60“, се  казва  в становището.

Според личните лекари, спецификата на специалността се отразява и върху начина на провеждане на специализацията – предвидени са 22 месеца в база за обучение - практика от ПИМП и 14 месеца в лечебно заведение за болнична помощ, където се провежда теоретичното и малка част от практическото обучение. По тяхно мнение в момента програмата за обучение по обща медицина е в противоречие с наредбата и не отговаря на същността на специалността, тъй като в нея е включена и практика в центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

"Спешната медицина не е обект на общата медицина. Доколкото като на всеки лекар, на ОПЛ също може да се наложи да окаже спешна помощ, е достатъчно да се върне първоначалният вариант на програмата за обучение, където във всеки теоретичен модул са застъпени съответните спешни състояния, а останалото е практика в ПИМП“, завяват от НСОПЛБ.

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития