Новини - България

Лекарствената политика - прогенерична и със стимули за разкриване на аптеки
Прочетена: 218 пъти

Провеждането на прогенерична лекарствена политика е основна цел на екипа на Министерството на здравеопазването. Заедно с нея ще се прилагат и мерки за развитие и оптимизиране на аптечната мрежа с цел по-добър достъп на хората до качествени лекарства. Това каза министърът на здравеопазването проф. Николай Петров на пресконференция за приеотитетите на правителството в сектор „Здравеопазване“. По думите му ще бъдат въведени стимули за разкриването на аптеки в отдалечените и труднодостъпни райони, които ще се прилагат и при разкриването на аптеки с денонощен режим на работа.

 

Оценката на здравните технологии (ОЗТ) също е приоритет в управленската програма. Резултатите от тези проучвания ще бъдат представяни пред обществеността, за да бъдат хората наясно със смисъла и предимствата на употребата на генерични лекарства.

„В крайна сметка целта на лекарствената ни политика ще бъде постигането на среда, в която няма недостиг и гражданите са спокойни за лечението си“, каза министърът.

Предвижда се да се създаде и отделен фонд за лечение на редки болести, като той ще оперира със средства от здравни вноски и само при изключителни случаи с намеса от страна на държавата, обясни министърът.

 

Планира се също така да бъде създаден Национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства. След изграждането на централен орган за възлагането на обществените поръчки за лекарства, същият подход ще се приложи и при медицинските изделия, ако се прецени, че ефектът е добър.

 

На пресконференцията стана ясно, че е обявена обществена поръчка на стойност 10 млн. лв. за лабораторно оборудване за изследване на водата. Според министъра това е съществената крачка напред във връзка с осигуряването на високотехнологично оборудване за нуждите на контрола на качеството на водата по места.

 

Като една от най-важните задачи пред екипа си проф. Петров посочи укрепването на Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и повишаване на тяхната функционалност и капацитета им. Ще бъде отделяно особено внимание на квалификацията на специалистите, работещи в РЗИ, като ще се пристъпи към поетапно увеличаване на техните възнаграждения.

„Това е една от най-забравяните и пренебрегвани групи здравни служители. Ето защо сме длъжни да им обърнем внимание и да се погрижим за тях“, каза министърът.

Акцент в управленската програма на екипа на Министерството на здравеопазването е и съвместната работа с Министерството на труда и социалната политика за изработването на единен одел на социално-здравни услуги, които в по-голямата си част ще бъдат насочени към групите във висок риск – нисък социален статус, бременни, семейства с малки деца и много възрастни хора.

 

Министър Петров поясни, че след въвеждането на новата нормативна наредба за дейността на ТЕЛК, това е следващата по важнност задача, изпълнявана заедно със социално министерство.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития