Новини - България

Лекарският съюз не приема и Националната здравна карта
Прочетена: 440 пъти

Български лекарски съюз не приема Националната здравна карта (НЗК). Позицията на организацията се изразява в публикувано на интернет страницата й писмо до министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. Това се случва дни след като Събора на БЛС взе решение да не подпише и Националния рамков договор за 2016 г.

 

На свое заседание вчера, 16.03.2016 г., Управителният съвет на съюза е решил представителите му в Националната комисия за изготвяне на Национална здравна карта да не гласуват приемането на документа.

 

Предлагаме ви мотивите на съюза:

 

  1. НЗК трябваше да е готова преди началото на 2016 г. Дори към настоящия момент – 16.03.2016 г. тя не е налице.
  2. Вече разполагаме с 28 ОЗК (бел. р. – „областни  здравни карти“) и поне 3 варианта на НЗК, които се различават по между си.
  3. Не е ясно коя точно част от НЗК да се вземе предвид при оценка на потребностите от и недостатъчността на медицинска помощ – НЗК с приложенията или ОЗК, които тя съдържа.
  4. НЗК не отразява ОЗК; НЗК съдържа ОЗК, но очевидно не се съобразява с тях. Тоест не е налице съответствие с чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗЛЗ.
  5. Обществената нагласа е негативна и писмените становища от областите, общините, РК на БЛС и др. изразяват притеснения, безпокойство , неяснота.
  6. Методиката за ОЗК е предмет на съдебно оспорване, като споделяме тезата, че същата не би могла да има характер на вътрешноведомствен организационен акт, тъй като поражда преки последици за неограничен брой субекти.
  7. Въпреки дългия период на публично обсъждане, остава неясно дали са отразени междувременно настъпилите промени в ЛЗ (бел. р. – „лечебни заведения“) – новоразкрити ЛЗ, променени дейности, преструктуриране на ЛЗ, без да споменаваме извънболничната помощ, в която динамиката е още по-голяма.
  8. Въпреки уверенията, критериите за определяне потребностите за ОПЛ (бел. р. – „общопрактикуващи лекари“) в големите градове не бяха променени, като в София все още е записано, че 210 ОПЛ са в излишък, при очевиден недостиг.
  9. Не е налице механизъм за прилагане на чл. 81 от ЗЛЗ, касаещ издаването на уверение/удостоверение за недостатъчност от страна на РЗИ, което би определило възможността за сключване на договор с НЗОК.
  10. Не е предоставена възможност на ЛЗ за БМП (бел. р. – „болнична медицинска помощ“), които могат и имат желание да разкрият легла за продължително лечение, да го направят преди сроковете за подписване на индивидуалните договори с НЗОК.




Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития