Новини - България

Лекари се жалват от санкции заради превишени направления
Прочетена: 366 пъти

Зачестили са оплакванията на лекари от първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) за налагани им наказания заради превишени регулативни станфдарти за последното тримесечие на 2015 г. Това става ясно от писмо на зам-председателят на Български лекарски съюз (БЛС) д-р Глинка Павлова до Районните колегии на организацията.

 

В писмото се казва:

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка със зачестили оплаквания от ваша страна за налаганите санкции за превишение на определените Ви брой на назначавани специализирани медицински дейности и стойности на медико-диагностични дейности за последното тримесечие на 2015 година, обръщаме внимание на следните факти:

  • Съгласно §3 от Правилата за реда за определяне на броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойности на назначаваните медико-диагностични дейности към договорите с изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ (приети с Решение № РД-НС-04-8/27.01.2015 г. от Надзорния съвет на НЗОК): „Средставата, превишаващи определения брой СМД и стойност на МДД, се възстановяват от изпълнителите на СИМП и ПИМП, след разпределение и преразпределение на брой СДМ и стойност на МДД на тримесечие в рамките на определените средства на бюджетните сметки на РЗОК“.
  • Съгласно публикувания годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 година на сайта на НЗОК, е видно, че и в трите бюджетни параграфа: за здравноосигурителни плащания в ПИМП, СИМП и МДД няма преразход, а дори е направена икономия:

 

Здравноосиг. плащане за:План 2015Отчет 2015
ПИМП185 063 445185 017 158
СИМП204 254 302204 229 889
МДД72 347 93872 347 612

 

  • Съгласно чл. 15 от Правилата за реда за определяне на броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности към договорите с изпълнители на първична и специализирана медицинска помощ (приети с Решение № РД-НС-04-8/27.01.2015 г. от Надзорния съвет на НЗОК): „чл. 15. Неусвоените брой за СМД и стойност за МДД от предходно тримесечие могат да се преразпределят пропорционално на допълнително заявените за отпускане брой СМД и стойност за МДД между изпълнителите на ПИМП и СИМП, надвишили определените им брой СМД и стойност за МДД, с допълнителни протоколи за същото това тримесечие“.

 

Колеги, моля Ви, при обжалване на наложените Ви санкции за възстановяване на „неправомерно получените суми“ да се мотивирате пред съда с посочените по-горе факти, като изисквате от съда съответната РЗОК да докаже, че е удовлетворила на 100% исканията Ви за допълнително отпускане на бройки СМД и стойности на МДД, тъй като от касовия отчет е видно, че в съответните параграфи е имало необходимите средства за това и при приключване на бюджетната година няма нанесени щети на бюджета на НЗОК/РЗОК. Моля, чрез съда, да изискате и дали директорите на съответната РЗОК е поискал от ЦУ на НЗОК да му се отпуснат допълнителни бройки СМД и стойности за МДД на база Вашите искания.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития