Новини - България

КНСБ настоява: Клиничните пътеки да покриват само пряката дейност на болниците
Прочетена: 360 пъти

Да бъдат разписани нормативни промени, които изрично да дефинират, че средствата, включени в цената на клиничните пътеки, покриват единствено пряката дейност на лечебните заведения - медикаменти, консумативи и възнаграждения за персонала. Такова искане отрави Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) към новото служебно правителство в първия официален ден от двумесечния му мандат.

 

В нормативната дефиниция трябва да е включено също, че останалите разходи, свързани с отопление, осветление, капиталови разходи, амортизационни отчисления, данъци, такси и прочие, трябва да остават за сметка на собственика.

"Предефиниране на делегираните бюджети (изваждане от тях на капиталовите разходи), повишаване на гаранциите за функциониране на съответните структури, подобряване на ефективността им и създаване на възможност за решаване на оперативно възникващите проблеми, недопускане на субективизъм и възможности за злоупотреби", е друго от исканията на КНСБ.

Синдикатите настояват още служебният кабинет да работи за запазване на макроикономическата стабилност, стимулиране на вътрешното търсене, ефективно управление на публичните финанси и поддържане на бюджетен дефицит в рамките на допустимите стойности.

 

Стратегически важни са също и политиките за повишаване на производителността на труда и чувствителен ръст на доходите, инвестициите в човешки капитал и ученето през целия живот, осигуряването на възможности за кариерно развитие и насърчаването на гъвкава заетост при адекватна социална закрила, допълват от КНСБ.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития