Новини - България

Касата ще плаща на „Уни Хоспитъл“ за онкология "по изключение" и "по целесъобразност"
Прочетена: 2024 пъти
Снимка: "Уни Хоспитъл"

Откритата на 11 юни тази година болница в Панагюрище „Уни Хоспитъл“ ще сключи допълнително споразумение със Здравната каса и ще получи финансиране за оказване на медицинска помощ по дейностите – „Медицинска онкология“, „Лъчелечение“ и „Гръдна хирургия“. Това е решил на последното си заседание Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК), въпреки че на предишното заседание е обсъждано, че с подобно решение се влиза в законово противоречие.

 

На засеанието на 21 юни председателят на НС на касата и заместник-мнистър на финансите Кирил Ананиев отбелязва, че е против сключването на допълнително споразумение с „Уни Хоспитъл“.

„Случаят с „Уни хоспитал“, гр. Панагюрище е нарушение на § 14 от ЗБНЗОК и § 6 от решението. Аз лично няма да гласувам за Панагюрище и за УМБАЛ Пълмед гр. Пловдив. Ще гласувам „Против“ по законосъобразност“, казва Ананиев.

Цитираният текст от закона гласи:

„§ 14. Лечебните заведения, които след 31 декември 2015 г. са получили за първи път разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и лечебните заведения, в чието разрешение за дейност са включени нови дейности след 31 декември 2015 г., не могат да сключват през 2016 г. договори или допълнителни споразумения с НЗОК за съответните дейности.“

На заседанието на 21 юни е взето решение до следващия надзор на касата да се представи правно становище и оценка на въздействието, което включва и финансов и медицински анализ.

 

От публикуваните решения от заседанието на НС на НЗОК от 29 юни е видно, че по изключение ще се сключи допълнително споразумение с болницата.

 

В документа е записано, че НС на НЗОК:

„Приема направеното от директора на РЗОК Пазарджик предложение по изключение да се разреши по целесъобразност сключване на допълнително споразумение с „МБАЛ - Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище за оказване на медицинска помощ.

Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК Пазарджик по целесъобразност да сключи допълнително споразумение с „МБАЛ - Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище за оказване на медицинска помощ по дейностите – „Медицинска онкология“, „Лъчелечение“ и „Гръдна хирургия“.“

Стенограмата от последното заседание на НС на НЗОК все още не е публикувана, поради което не става ясно какви са мотивите за решението и кой го е погрепил.

Коментари

февруари 2024

ПВСЧПСН
   
   

Събития

Няма събития