Новини - България

Кабинетът одобри нова наредба за казеините и казеинатите
Прочетена: 274 пъти

Министерският съвет одобри Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.

 

Приемането на наредбата се обуславя от необходимостта в националното законодателство да бъде транспонирано европейско законодателство и да се въведат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, съобщават от правителствената пресслужба.

 

С постановлението се отменя Наредбата за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека. Постановлението е изготвено и в изпълнение на мярка № 20 по Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития