Събития -

март 2016

ПВСЧПСН
 
   
17 март
Четвъртък
Изслушване на д-р Петър Москов и д-р Глинка Комитов в здравна комисия
Народно събрание, зала 130
гр. София, пл. "Княз Александър I"
15:30 - 18:00 ч.

На 17.03.2016 г., четвъртък, от 15:30 часа в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" ще се проведе редовното заседание на Комисията по здравеопазването.

 

Дневният ред включва:

 

1. Проект за решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет - Плевен, № 602-03-3, внесен от Министерски съвет на 07.03.2016 г.

2. Изслушване по реда на глава десета от ПОДНС на председателя на Надзорния съвет и на управителя на НЗОК във връзка с прилагането през 2016 г. на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2015 г. и предстоящото определяне на част от изискванията по чл. 55, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване с решение на Надзорния съвет на НЗОК по реда на чл. 54, ал. 9 и 11 от Закона за здравното осигуряване.

3. Изслушване по реда на глава десета от ПОДНС на министъра на здравеопазването във връзка с публикувана за обществено обсъждане на 10 март тази година Наредба за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и съответствието й с разпоредбите на чл. 54, ал. 8, 9 и 11 от Закона за здравното осигуряване.

4. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.