Новини - България

Изграждат центъра за обучение на работещите в спешна помощ с близо 750 хил. лв. от европроект
Прочетена: 1306 пъти

Националният център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешна помощ ще бъде оборудвам с медицинска и офис техника по европроект. Това става ясно от публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването техническите условия по проект с предмет: „Закупуване на медицинско оборудване и обзавеждане за изграждане на Национален център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ“ в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.”.

 

Три са обособените позиции, за които ще бъдат приемани оферти, а общата стойност на поръчката е 743 741, 66 лв. без ДДС Здравното ведомство е заложило максималният финансов ресурс по проекта да бъде вложен в медицинско оборудване за Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната помощ – 583 750 лв. без ДДС. За осигуряването на компютри са предвидени 93 000 лв., също без ДДС, както и обзавеждане и канцеларските материали на стойност 66 800 лв. без ДДС.

 

Оптимално съотношение „качество/цена“ се предвижда да бъде основният критерий, по който ще бъдат оценявани кандидатите за доставка на медицинското оборудване, което включва манекени, дефибрилатори, ларингоскопи, набори за дихателни пътища, аспиратори, консумативи за пейсиране, чанти, кутии за съхранение и др. 

 

Критерият „най-ниска цена“ пък ще бъде прилаган по отношение на обзавеждането и канцеларските материали. Фирмата, която ще бъде определена за доставчик на медицинското оборудване ще има освен това задължението да проведе и 3-дневно обучение за работа с него, както и да осигури минимум 24 месеца гаранционен сервиз. Гаранционно обслужване за не по-малко от 24 месеца ще се изисква и от фирмата, която ще доставя компютрите, а спечелилите поръчката за обзавеждане ще трябва да се ангажират и с монтажа.

 

От днес до 14 юли включително всички интересуващи се от проекта могат да изразят мнението си или да коментират обявените условия на електронен адрес ibuctov@mh.government.bg, информират от здравното ведомство.   

 

Припомняме, че решението за изграждането на центъра бе взето от правителството на 13 септември 2016 г. Тогава бе съобщено, че структурата ще бъде здравно заведение, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването. В него ще работят 5 души. Ще се ръководи от директор, избран чрез конкурс, а устройството и дейността му ще бъдат регламентирани с правилник.

 

Целта на центъра е да се осигури капацитет за подобряване знанията и уменията на персонала в системата на спешната медицинска помощ чрез начално и продължаващо теоретично и практическо обучение. То ще е насочено към развитие на потенциала на заетите в сектора, към разширяване, поддържане и актуализиране на наличните знания и умения, както и към придобиване на нови, които са необходими за осигуряването на качествена здравна помощ

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития