Новини - България

Ин витро процедурите ще се водят на отчет
Прочетена: 387 пъти

Всички извършени ин витро процедури за предходната година да се отчитат в годишен доклад пред Изпълнителната агенция по трансплантации (ИАТ), предвиждат нови проектопромени в Наредба №28 за дейностите по асистирана репродукция, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването.

 

Агенцията от своя страна ще следи не само за извършените дейности, но ще предоставя и публична информация за тях.

"По този начин се осигурява по-изчерпателна и точна информация по отношение на броя живородени и доносени деца, която е необходима за оценка на резултатите и ефективността от прилагане на методите на асистирана репродукция", се казва в мотивите на здравното ведомство.

С други промени са оптимизирани сроковете на валидност на резултатите от микробиологични изследвания и изследвания за трансмисивни инфекции, извършвани преди процедурата по партньорско даряване. Освен това дарители вече могат да бъдат и хората на 35 годишна възраст, а не само тези до 34 г., както е сега.

"Промяната има положителен ефект по отношение броя на потенциалните желаещи да бъдат донори, без това да крие съществени рискове за донорите и за потомството предвид постиженията на предимплантационната генетична диагностика, пренаталния скрининг и ехографската оценка на феталната морфология", уточняват от здравното министерство.

Самите донори ще могат да даряват до шест пъти, като е въведено и изискването периодът между две дарявания на овоцити да не е по-кратък от четири месеца. Същите условия се въвеждат и за донорството на яйцеклетки. При неродствено даряване донорът на сперматозоиди трябва да се проверява в регистъра на ИАТ преди всеки акт на даряване, а при родствено даряване на яйцеклетки се изискват официални документи.

"Предвид инвазивността и рисковете за реципиента, както и ниската ефективност, отпада методът, при който зиготите се поставят в маточните тръби по време на лапароскопия (ZIFT), и методът, при който смес от сперматозоиди и яйцеклетки се поставят в маточните тръби по време на лапароскопия (GIFT)", пише още в мотивите към проектонаредбата.

В допълнителна разпоредба е дефинирано състоянието на "яйчников (овариален) хиперстимулационен синдром" с оглед отчитане на случаите на настъпила нежелана реакция при прилагане на медицински дейности, свързани с индукция на овулацията или контролирана овариална хиперстимулация.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития