Новини - България

И шофьорите в спешната помощ ще повишават квалификацията си
Прочетена: 2677 пъти

Лекари, фелдшери, медицински сестри, парамедици и дори шофьори - всички задължително ще подлежат на професионално обучение в новия Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Теоретичните и практически занимания ще се осъществяват в цялата страна, а не само в столичния Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП), уточниха за Redmedia от Министерството на здравеопазването.

 

Курсовете и лекциите ще се провеждат само в болници и спешни центрове, акредитирани като бази за обучение на студенти и специализанти по Наредба 18/ 2005 г. на Министерството на здравеопазването, а всички, които ги преминат успешно, ще получават сертификати. 

"Курсистите ще се обучават за овладяване и поддържане на необходимите компетентности и умения в съответствие с определените в медицинския стандарт "Спешна медицина", допълват от ведомството.

Програмите за обучение обаче на този етап все още са в процес на разработка. Те ще включват задължителни теоретични и практически модули, разработени съгласно проект BG05М90Р001-3.007 "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

 

Процедурата е отворена за кандидатстване, а крайният срок за подаване на проекти е 3 октомври 2016 година.

"Основната цел на операцията е да се подобри качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал в тази сфера. (...) Включването в продължаващо професионално обучение на медицинския и немедицинския персонал, зает в системата за спешна медицинска помощ ще спомогне да се повиши задоволеността на „белия“ сектор от висококачествена работна сила, разполагаща със специфични умения, отговарящи на високите изисквания за добре подготвени и обучени кадри", гласи описанието на процедурата на сайта на Института за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

От Министерството на здравеопазването уточняват, че необходимите средства за обучението и квалификацията на спешните медици ще бъде уточнена допълнително в изготвения проект, а разходите за поддръжката на обучителния център ще бъдат в рамките на бюджета на ведомството.

 

Администрацията на центъра ще бъде ситуирана в сградата на здравното министерство, разположена на територията на Военно-медицинска академия (вероятно бившият Център по хигиена) и на този етап не се предвижда създаване на отделни структури в страната.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития