Новини - България

Европейски експерти: Доказателствената медицина е основата на науката за общественото здраве
Прочетена: 154 пъти
Снимка: Pixabay.com

Днес и утре в София се провежда Първата международна конференция „От европейска към национална здравна политика“, организирана от Факултета по обществено здраве при Медицинския университет в София и посветена на 100-годишнината на най-старото висше медицинско училище у нас. Гост лектори на форума са водещи европейски експерти в областта на общественото здраве – проф. Катаржина Шчебановска, преподавател в Университета в Маастрихт и президент на Европейската мрежа на училищата по обществено здраве (ASPHER) и д-р Усман Кан, ръководител на Европейската асоциация по здравен мениджмънт (ЕHMA).

 

Как се вписва науката за общественото здраве в общия контекст на развитието на медицината днес? Могат ли да повлияят експертните мнения на изследователите, работещи в областта на общественото здраве върху решенията на политиците? Има ли единна, обща рамка за развитието на здравеопазването в Европа, която да се основава на принципите на добрите практики в здравния мениджмънт?

 

С тези въпроси се обърнахме към двамата гост лектори. Ето какво споделиха те спациално за читателите на Redmedia:

 

Проф. Катаржина Шчебановска:

 

"Искам да започна с това, че науката за общественото здраве днес е много по-различна отколкото в недалечното минало и това е част от политиката на Европейския съюз. Това, което ние правим, е насочено към подобряването на здравеопазните системи в съответствие с препоръките на медицината на доказателствата. Обществото, хората, трябва да разберат това. Също така е важно да се знае, че в нашите активности ние привличаме не само лекари, специалисти в областта на общественото здраве, а и работещи в различните клинични специалности, както и други медицински професионалисти и хора с професии, работещи в сферата на здравеопазването. Много сериозно внимание обръщаме на младите изследователи. Знанията, които нашата наука предлага са насочени не само към професионалната аудитория, но и към обществото в най-отворения смисъл на думата – към хората, към гражданите, които трябва да имат ясна представа за смисъла на тези усилия, които в крайна сметка трябва да доведат до по-добро здраве на всеки човек. В този смисъл мрежата от училища е една много полезна структура, защото предоставя широка платформа от знания и контакти, насочени към реализацията на една важна цел – видими, измерими резултати и по-добро качество на живот. "

 

Д-р Усман Кан:

 

„На първо място трябва да се прави разлика между понятията „обществено здраве“ и „здравен мениджмънт“. Здравният мениджмънт в по-голяма степен се доближава до икономиката и до политиката като цяло, а днес всички ние, които работим в тази област, се стремим да предоставим на политиците онези препоръки, които биха били най-адекватни за устойчивото развитие на здравеопазните системи. Ето защо е важно да уточня, че в нашата работа са ангажирани от една страна изследователи и представители на академичната общност, а от друга – здравни мениджъри, практикуващи лекари и друг медицински персонал, както и представители на политическите субекти в отделните страни, които имат влияние при вземането на политическите решения. И аз, както проф. Шчебановска, ще подчертая, че се стремим да привличаме млади изследователи. В Европа здравният мениджмънт има сравнително по-кратка история, той е по-развит и като наука, и като практика, в САЩ. Това е причината за интереса, който имаме към опита на САЩ в тази област, от който със сигурност ще можем да заимстваме полезни неща.“

 

Невена ПОПОВА

 

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития