Коментари -

Джипитата и МЗ „кръстосаха шпаги“
Прочетена: 530 пъти

Дни наред лекари и здравни власти хвърлят обвинения едни спрямо други и не спират да „кръстосват шпаги“ през медиите.

 

Миналата седмица от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България обявиха старта на ефективни протестни действия със спиране на работа. Причината – „правителството обещава да предостави над 20 млн. лв. повече в годишния бюджет за извънболнична помощ, но на практика здравната каса отпуска не повече от 2-3 млн. лв. допълнителни средства“. Според джипитата всички твърдения за повече направления, профилактични прегледи и подобряване на качеството на медицинската помощ чрез въвеждане на електронна идентификация са неверни и заблуждават хората.

 

В отговор на подготвяните протести, в петък Министерството на здравеопазването (МЗ) изпрати до медиите информация за промените в извънболничната помощ през 2016 г. В нея са изброени 10 точки с подобренията и ползите за българските граждани.

 

Не закъсня  и отговорът на джипитата. В коментар, изпратен до медиите, те контрират министерството като оспорват всяко от твърденията на ведомството.

 

Публикуваме коментара на НСОПЛБ без корекции:

 

Уважаеми дами и господа,

 

МЗ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ОПЛ СА ТРАЙНО ПРЕНЕБРЕГВАНИ И НЕДОФИНАНСИРАНИ И ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ ПОПРАВИ НЕЩАТА…

 

Дали наистина е така, преценете сами. Не се впечатлявайте от „случайно“ употребените в прессъобщението думички като: „безпрецедентно, сериозно, драстично, чувствително, голямо, допълнителни нови, ново, специално“. Това са елементарни похвати за въздействие. Представяме на вниманието ви текстовете в изявлението и нашия коментар. Приятно и внимателно четене.

 

1. За първи път гарантираме финансиране на безпрецедентно увеличаване на достъпа на българските пациенти до извънболнична помощ. Осигуряваме допълнителни 36 млн. лв. за профилактични прегледи, направления, изследвания и за заплащане на труда на лекарите. Така в последните две години увеличаваме финансирането на извънболничната помощ общо с над 56 млн. лв.

 

НСОПЛБ

Отново заблуждаващия и удобен термин „извънболнична помощ“ е в употреба.

Отново ще кажем, че в нея има Общопрактикуващи лекари (ПИМП), специалисти(СИМП) и изследвания. Всяка една от тези три части има отделен бюджет.

Осигуряват допълнителни: 2млн. за ПИМП, 11 млн. за СИМП и 441хил. за изследвания или по-малко от 14 млн.(справка-ЗБНЗОК).

 

 

Бюджет ПИМП (ЗБНЗОК)

2013

176 млн. лв.

2014

176 млн. лв.

2015

178 млн. лв.

2016

180 млн. лв.

 
 

2. Сериозно увеличаваме броя на финансираните от НЗОК направления с нови допълнителни 641 хил. С това преодоляваме затруднението пред лекари и пациенти за получаване на бърз достъп до специалист при нужда.

 

НСОПЛБ

МЗ и НЗОК така и не разбраха, че направленията са начин да се решават диагностични проблеми в полза на пациента и лекарят преценява кога е необходимо да се случи това, за да има полезност. Това не са кебапчета, които се раздават, за да се печелят симпатии. 

Реалните цифри според публикувания проект на Решението на НЗОК са следните:

Според решението на НЗОК, подменящо НРД и съобразено със ЗБНЗОК, за 2016 г. спрямо 2015 направленията за консултации в повече осигуряват:

404 578 първични и 188 000 вторични прегледи или

По  0.008 (осем хилядни) от направлението на човек за 8 (осем  месеца).

За да се събере едно цяло направление са необходими 125 месеца или 10,5 години времево натрупване, т.е. чакане.

Взет е само броят на първичните, тъй като един човек може да ползва или само първичен, или първичен и вторичен, но няма как да ползва само вторичен преглед.

Ако разделим първичните прегледи на оставащите 8 месеца и броя на хората, а не на 12, се получава по 0,008 прегледа на човек на месец. Вторичните няма смисъл да изчисляваме.

 

3. С повече от 10 млн. е увеличен бюджетът на първичната извънболнична медицинска помощ, спрямо 2014 година.

 

НСОПЛБ: Отново се бърка (умишлено или поради незнание?) извънболнична помощ с първична извънболнична, т.е. личните лекари.

Да си припомним:

 

 

Бюджет ПИМП (ЗБНЗОК)

2013

176 млн. лв.

2014

176 млн. лв.

2015

178 млн. лв.

2016

180 млн. лв.

 
 

ЦИФРИТЕ СОЧАТ РЪСТ ОТ 4 МЛН. ЛВ.

Защо е взета 2014 за сравнение остава необяснимо. Вероятно не е бюджетарски, а неуспешен „пиарски“ подход.

 

4. Драстично увеличаваме броя на финансираните от НЗОК профилактични прегледи на деца до 18г. – с 260 хил. повече. Освен това чувствително увеличаваме и заплащането за тази дейност на общопрактикуващите лекари.

 

НСОПЛБ

Не ни е известно да има финансирани от друг фонд извън НЗОК профилактични прегледи.

Чувствителното увеличаване се изразява в 1 лв. на преглед, което е единственото увеличение за каквато и да била дейност при ОПЛ, т.е. в първичната извънболнична помощ, т.е. ПИМП.

Според Решението на НЗОК, подменящо НРД, броят на предвидените профилактични прегледи на деца в ПИМП са увеличени със 169 802 бр.

Това са прегледи, които ОПЛ сме направили повече от предвидените за 2015, защото сме си свършили добре работата и сме обхванали още повече деца.

 

5. НЗОК ще плати за предстоящата година за допълнителен брой прегледи 4 239 000, което е средно 960 лв. на една практика.

 

НСОПЛБ

Не става ясно за какви прегледи става дума. Практика за ПИМП (ОПЛ) или практика за СИМП (специализирана помощ)?

Но от намалените от 4 на 2 прегледа при ОПЛ на пациенти с есенциална хипертония, които са близо 320 000, ще бъдат спестени от бюджета на ОПЛ (ПИМП) 6 000 000 лв.

Вземаш 6, даваш 4 и резултатът е минус 2млн..

Коментарът е излишен.

 

6. През 2016г. е планирано голямо увеличение на изследванията за контрол на диабета - за глюкоза изследванията са увеличени с 416 268 повече от миналата година за сумата от 595 263лв., за кръвно- захарен профил изследванията са увеличени с 167 855 повече за сумата от 646 241лв. и за гликиран хемоглобин - 91 945 повече изследвания за сумата от 849 572 лв.

 

НСОПЛБ

Тук става дума за третата част от „извънболничната помощ“- изследванията. Уточняваме, че финансовите средства за консултации и изследвания не осигуряват възнаграждение на ОПЛ, а помагат за диагностичното изясняване и контрола на лечението на пациентите. Ако обаче ги превишим, това са лимитите - търпим парични санкции.

Планираното голямо увеличение е:

441 000лв. (за справка ЗБНЗОК за 2016)

Не е посочено, колко от тези изследвания е предвидено да бъдат назначавани от ОПЛ (ПИМП), за да обгрижват пациентите си, и колко - от СИМП.

Завишение според Решение на НЗОК за 2016г.:

Глюкоза: 156 372 бр.

Кръвно-захарен профил: 81 196 бр.

Гликиран хемоглобин: 89 469 бр.

Възможността за изследване на кръвно-захарен профил е 1 път/ годишно,  ако пациентът е зле.

Не е дадена възможност при пациенти с диабет тип2, които нямат придружаващо заболяване, да се изследва общ холестерол, HDL, LDL и др..

 

7. НЗОК ще финансира с 2 927 654лв. допълнителни нови 2 047 300 изследвания за контрол на състоянието при сърдечно-съдови заболявания.

 

НСОПЛБ

Не е ясно кои са тези изследвания, кой ги назначава, кой ги изпълнява и за кои сърдечно-съдови заболявания става дума.

 

8. Изследването за общ холестерол е включено в нова система за изследване на наблюдение по SCORE, която позволява определяне на поведението и таргета на терапията на пациента спрямо определения му общ риск. Извън това, изследванията на холестерол са увеличени с 500 хил., на HDL-холестерол – с 500 хил. и на триглицериди – също с 500 хил.

 

НСОПЛБ

Изследването на общ холестерол е пропуснато в Наредбата за профилактичните прегледи, за което ние съобщихме. Може би, по тази причина е добавено в Приложението към Решението, в което се описва съдържанието на прегледите и е прецедент, тъй като НЗОК не си позволява да дописва нещо извън посоченото в наредба на МЗ. Имали сме такива предложения. Но, явно когато трябва да се компенсира нечие недомислие, това е възможно.

Отново припомняме, че през 2009/10 подобна оценка на риска, формиране на рискови групи, изследвания и др. бе направена на над 2.5 млн. българи, по наша идея, но после бе спряна и никой не се поинтересува от резултатите. Тогава изследванията важаха за всички над 18 г.

 

9. Въведено е ново изследване специално за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и хронична бъбречна недостатъчност – LDL-холестерол

 

НСОПЛБ

LDL е въведен за лицата със сърдечно-съдови заболявания, но е премахнат общия холестерол.

Цената на изследването е една и съща - 1.43лв., т.е. не натоварва бюджета.

LDL- не е предвиден за пациентите със захарен диабет, нито за тези с бъбречна недостатъчност (справка Приложения 7 и 9 на Решението).

През месец октомври 2015 НСОПЛБ организирахме пресконференция, на която предложихме да се добави LDL към изследванията, но не и да се премахва общия холестерол.

 

10. Запазваме продължителността на профилактичния преглед и прегледа при диспансеризация, който е определен на 15 мин. от 2005 г.

 

НСОПЛБ

Запазването на тази продължителност на прегледа при ОПЛ (ПИМП) по никакъв начин не води до подобряване на качеството на работа. Обратно - ако се въведе идентификатора, автентификатора или както и да се нарича в ПИМП – това ще увеличи опашките пред нашите кабинети, недоволството на хората и ще затрудни работата ни.

Изискването за задължителност показва непознаване спецификата на работата в Общата медицинска практика и основните характеристики и предимства на Общата медицина.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития