Интервю -

Доц. Александър Апостолов: Липсва държавна политика за съдебната медицина, а тя е част от националната сигурност
Прочетена: 847 пъти
Снимка: Александровска болница

Доц. Александър Апостолов е съдебен медик с дългогодишна практика. Началник на Клиниката по съдебна медицина и деонтология при Универститетска болница „Александровска“. Председател на Сдружение „Българско дружество по съдебна медицина“. Повод да го поканим за интервю е наскоро проведеният Първи национален конгрес по съдебна медицина с международно участие. Ето какво каза специално за Redmedia водещият наш съдебен медик.


 

Доц. Апостолов, съдебната медицина е специалност с дълги традиции у нас, а проведохте своя първи конгрес. Защо?

 

- Повече от 25 години не сме имали научен форум, никой не се ангажираше с организацията. През 2015 г. учредихме Сдружение „Българско дружество по съдебна медицина“. В него се обединихме лекарите съдебни медици, които сме 67 в цялата страна, и наши колеги – химици, лаборанти, които също работят в това поле. Така стана възможно организирането на тази проява и тя стана факт.

 

Кой беше основният акцент на конгреса?

 

- Застъпени бяха много аспекти на съдебномедицинската наука и практика. Поставен бе акцент върху темата за телесните повреди. Критериите за определянето им у нас са остарели, те са били изработени през миналия век. Само у нас има такова разделение – средна и тежка повреда. Необходимо ни е синхронизиране с европейското законодателство и се надяваме да го постигнем. Разбира се, в диалог с колегите от правораздавателните институции.

 

Вероятно сте включили в програмата и обсъждане на най-наболелите въпроси на гилдията...

 

- И не само на гилдията, а на специалността като цяло. Съдебната медицина е част от националната сигурност, не знам дали това се осъзнава на всички нива. Да, разговаряхме много за нашите проблеми и сме решени да продължим този диалог на институционално ниво – с Министерството на здравеопазването, с Министерството на правосъдието, с Главния прокурор. Предвиждаме да проведем конференция, на която ще поставим за обсъждане това, което ни вълнува заедно с тези институции. Отново изпъква проблемът за липсата на вещи лица - лекари, които да се явяват по съдебни дела. Има очевидно нежелание на колегите да се ангажират с тази  дейност - делата са много, заплащането е нищожно и се бави, често има отлагания на дела по различни причини, а това за един работещ лекар е сериозна загуба на време.

 

А кои професионални теми, бихте определили като най-съществени - теми, чието обсъждане не търпи отлагане?

 

- Не е тайна, че специалността не е привлекателна за младите медици. Някои млади колеги, макар че те са единици, идват и си отиват, след като разберат в какви условия им предстои да работят и какво заплащане ще получават. Те просто губят интерес. Заедно с остарялата материална база и апаратура, това потвърждава факта, че у нас липсва държавна политика за подкрепата и развитието на съдебната медицина. А, както вече казах, това е и въпрос на национална сигурност. Друг много съществен въпрос е създаването на самостоятелна съдебномедицинска структура - институт, център, няма значение как ще бъде наречена тя. Нуждата от такъв институт е изключително голяма! Важно е тази структура да има точно регламентирани функции и задачи, да работи при гарантирано финансиране и ясни професионални правила.

 

Като че ли точно тук е мястото да Ви попитам ще имаме ли национален стандарт по съдебна медицина?

 

Вариант за стандарт за съдебно-медицинската дейност е бил подготвян, но каква е съдбата му засега не ни е известно. Естествено, като всяка медицинска специалност, и нашата трябва да се практикува по правила, които са задължителни и съответстват на добрата медицинска практика. Трябва да е ясно какви дейности може да извършва съдебният медик и по какви алгоритми. Категорично, това е въпрос за чието решаване ще положим максимални усилия.

 

И за да завършим с нещо оптимистично, нека Ви попитам как ще се развива ДНК експертизата в клиниката, която ръководите? Добре известно е, че това е един съвременен и прецизен метод, на който се разчита при редица съдебномедицински експертизи.

 

- Да, в настоящия момент ДНК съдебномедицинската експертиза изживява своя ренесанс, след като от около 2 - 3 месеца започнахме работа в напълно преоборудваната ДНК лаборатория на Клиниката по съдебна медицина и деонтология при Университетска болница "Александровска". Разполагаме с един от най-съвременните апарати за 8-капилярна електрофореза за извършване на изследвания за съдебномедицински цели - човешка идентификация. Също така сме оборудвани и с апарат за полимеразни верижни реакции (PCR) извършвани в реално време. Този апарат позволява в хода на провежданите изследвания да получим информация за качеството и количеството на изолираната ДНК във всяка една от изследваните проби. Разполагаме с най-съвременните китове съдържащи общо 43 генетични локуса, вкл. и Y- хромозомни маркери за мъжка идентификация. Тези китове са първите, които са поръчани и доставени на Балканския полуостров и се отличават с високата си чувствителност. За гражданите е важно да са информирани, че в нашата лаборатория се извършват ДНК експертизи при спорен родителски произход, т. нар. бащинство, майчинство, родствени връзки. В бъдеще сме решени да разширим обхвата на дейността ни с включване на нови позиции в портфолиото на предлаганите от нас изследвания и експертизи по метода на фрагментният ДНК анализ. Така че, наистина има и оптимистични неща, които се случват в нашата специалност!

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития