Новини - България

До 30 гр. кокаин, хероин и екстази ще могат да се ползват за медицински изследвания
Прочетена: 417 пъти

Минималните количества наркотични вещества и растения, които могат да се ползват за медицински, научни и лабораторни изследвания, но са забранени за употреба в хуманната медицина (т. е. за лечение), вече са дефинирани в проектонаредба на Министерството на здравеопазването. Нормативът е изготвен от специална работна група, след като последните промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (гласувани на 3 юни от парламента) възложиха на здравното ведомство да разпише условията и реда за разрешаване на употребата им.

 

Текстовете предвиждат научните колективи и лабораториите да ползват до 30 гр. амфетамин, дронабинол, кокаин, метаамфетамин, екстази (MDMA), хероин (диацетилморфин), тетрахидроканабинол и неговите изомери. Изключение е направено само за конопа (канабис и марихуана), чието количество е ограничено до максимум 3 килограма. Всички останали вещества, предназначени за медицински и научни изследвания (според Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични) не могат да надвишават 3 грама, се уточнява още в проектонаредбата.

 

За да ползват веществата, физическите и юридически лица трябва да подадат заявление до министъра на здравеопазването, в което подробно да опишат какви дейности възнамеряват да извършват, както и какви наркотични вещества ще ползват. Посочват се също целите на изследването (което не може да трае повече от 3 години), заедно с адресите на сградите и помещенията, в които ще се провежда то.

 

Всяко едно изследване трябва да разполага с отговорник по дейностите с наркотични вещества, както и предварително планирани мерки за безопасност. Прилагат се също писмена обосновка за необходимостта от използването на съответните растения и вещества, декларация за начина, по който са придобити, заедно с договор за охрана на сградите и помещенията и свидетелство за съдимост на заявителя. В края на изследването се представя подробен отчет за за получените, изразходваните и наличните количества растения и наркотични вещества.

 

Наредбата въвежда също мерки за сигурност чрез конкретни изисквания към помещенията, в които могат да се извършват медицинските и научни дейности, за да не възникват рискове за общественото здраве. Регламентира се също вносът на наркотични вещества, заедно с условията за прекратяване на процедурата по издаване на разрешение за употребата им в полза на науката, както и отнемането на вече издадени разрешения.

 

С цялата проектонаредба можете да се запознаете ТУК, а с доклада на министра на здравеопазването до Министерския съвет - ТУК.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития