Новини - България

Депутати искат забрана на електронните цигари и ароматите за наргилета без тютюн
Прочетена: 1773 пъти
Снимка: Pixabay

Деветима народни представители от Парламентарната група на Патриотичния фронт са внесли в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, с който предлагат да се забрани продажбата на електронни цигари и аромати за наргилета, които не съдържат тютюн.

 

Този извод може да се направи от предложението им, което предвижда в закона да се създаде чл. 31б със следния текст:

„Забранява се пускането на пазара на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.“

В обхвата на „тютюневи изделия“ влизат цигари, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба, тютюн за водна лула. В законопроекта се предлага и тълкуване на израза „изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“. Според него това са изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и перкурсорите, и които може да бъдат консумирани чрез процес на горене. Това означава, че записан така, текстът налага забрана за търговия с електронни цигари и аромати за наргилета, които не съдържат тютюн.

 

В мотивите към законопроекта е записано, че промените имат за цел да въведат в българското законодателство изискванията на чл. 21 и 22 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2014/40/ЕО (Директива 2014/40/ЕС). Именно с тези два члена от директивата щяла да бъде въведена забраната за пускане на пазара на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.

 

Патриотите предлагат в едномесечен срок след влизането в сила на закона министърът на икономиката да уведоми Европейската комисия за гласуването й у нас. Забраната обаче щяла да влезе в сила едва при положително решение на Европейската комисия.

 

В същия законопроект депутатите предлагат да се създаде и нова глава тринадесета, отнасяща се до изделията за пушене, различни от тютюневите. В нея те настояват:

„На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, се поставя здравно предупреждение: „Пушенето на това изделие уврежда вашето здраве“.

Този надпис трябва да се отпечатва върху предната и задната външна повърхност на потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка, като покрива 30 на сто от площта на продукта.

 

Изделията за пушене, различни от тютюневите изделия, които не отговарят на изискванията на този закон, и са произведени или пуснати на пазара до влизането му в сила, могат да продължат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.

 

Освен това производителите и вносителите на изделия за пушене, различни от тютюневите, които правят внос от друга страна-членка на Европейския съюз ще трябва да представят в Министерството на икономиката списък на всички съставки и техните количества, използвани при производството на такива изделия, както и декларация, че изделието за пушене не съдържа изделия или вещества, които могат да бъдат класифицирани като наркотични.

 

А изделията за пушене, различни от тютюневите, които са пуснати на пазара до влизането в сила на забраната, според законопроекта на патриотите, трябва да бъдат изтеглени до 3 месеца от влизането в сила на положителното решение на Европейската комисия.

 

Пълният текст на законопроекта може да се види ТУК.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития