Коментари -

Д-р Антония Григорова: Що е то етично консултиране в медицинската практика
Прочетена: 410 пъти

Седмицата на пациентската безопасност продължава с д-р Антония Григорова. Тя ще разкаже какво представлява етичното консултиране и как то е свързано с правата на пациентите и предоставянето на по-качествена медицинска помощ. Не на последно място, етичното консултиране е важно за комуникацията лекар-пациент, която е свързана тясно с пациентската безопасност.

 

Redmedia e медиен партньор на инициативата "Седмица на пациентската безопасност", организирана в блога на специалиста по медицинско право Мария Шаркова.


 

Етичното консултиране е услуга за подпомагане на медицинските специалисти да вземат клинични решения, които не влизат в конфликт с интересите, правата и ценностите на пациента.

 

Нарастващото търсене на етичната консултация по света е свързано с промяната в модела на взаимоотношенията между медицинските специалисти и пациентите, провокирана от повишената обществена чувствителност към правата на пациента. Взаимоотношенията „лекар-пациент“ в медицинската практика са силно асиметрични както по отношение на познанията за здраве и болест като физическо състояние на човека, така и по отношение на интерпретациите на тези понятия като психологическо, социално и духовно състояние.

 

Различията в нагласите на медицинските специалисти и пациентите към болестта превръщат медицинската практика в „арена на сблъсък“ на чувства, мисли, интереси и ценности и в предпоставка за възникване на конфликти в лечебните заведения.

 

Според психолозите причините за конфликтите произтичат от особеностите на социалния статус, от противоречието между потребностите, желанията, интересите, нагласите и ценностите на личността, от една страна, а от друга – реалните възможности за тяхното своевременно удовлетворяване. Конфликтите могат да възникнат също така поради различия в индивидуалното възприемане на обективната реалност вследствие на уникалните за всеки човек усещания, емоции, мисли, възприятия, интуиция.

 

С оглед особеното психо-емоционално и физическо положение в което се намира пациента, задължение на медицинският специалист е да направи така, че да улесни вземането на „добро клинично решение“ чрез ангажиране на пациента и постигане на консенсус.

 

Как може да се постигне този баланс в условията на българското здравеопазване, вижте в анализа на д-р Григорова, публикуван в блога на специалиста по медицинско право Мария Шаркова.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития