Новини - България

Частните болници: Не са нужни лимити, щом ще ни контролират пръстови отпечатъци
Прочетена: 1156 пъти

Фиктивните дейности в лечебните заведения стават невъзможни от 1 ноември, когато всяка хоспитализация и дехоспитализация ще се извършва чрез системата за пръстова идентификация. Следователно публично огласеният мотив за въвеждането на лимити – да се спре източването на здравната каса, вече не е валиден и е необходимо тези лимити да отпаднат.

 

Това е официалното становище на Националното сдружение на частните болници, изпратено до медиите, по проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата 2017 г., одобрен от Министерския съвет.

"В тази връзка предлагаме да отпадне изцяло текстът на чл. 4 ал. 1, т. 2 от ЗБНЗОК за 2017 година. Ако това предложение бъде отхвърлено за нас ще остане основателно съмнение, че не "източването на НЗОК", а други, скрити от обществото мотиви, са причина лимитите за болниците да продължат да съществуват", мотивират предложението си от сдружението.

Според организацията на частните болници проектобюджетът има някои съществени пропуски в приходната и разходната си част. В очакваните постъпления, например, не са отразени задължителните отстъпки, които фармацевтичните фирми правят на НЗОК за лекарствата в позитивната листа, както и преизпълнението на приходите за 2016 година. От сдружението напомнят, че в края на 2015 г. бюджетът на касата за първи път приключи на плюс със 7 млн. лв., но сумата така и не беше записана в бюждета за 2016-а и не беше изразходвана за здравноосигурителни плащания. 

"При това трябва да отбележим, че в същата година останаха не разплатени над 60 милиона лева на болниците за така наречената „надлимитна” дейност. Според нас министерството на финансите трябва да има яснота два месеца преди края на финансовата година за очаквано изпълнение на приходите и това да се заложи в проекта за бюджета за 2017 година", категорични са от НСЧБ.

В тази връзка предлагат и изменение в §1 от законопректа за бюджет на НЗОК за 2017-а, който да приеме следния вид:

"§1 Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи се използва за разплащане на направени и отчетени разходи за здравноосигурителни плащания с решение на Надзорния съвет на НЗОК".

Друго тяхно предложение е държавните служители, прокурорите, съдиите, следователите и военослужещите да не се осигуряват здравно за сметка на държавата, тъй като разполагат с достатъчно средства да правят вноските си сами. Ангажиментът на държавата би трябвало да се отнася само за безработните, пенсионерите, социално слабите, децата и учащите, категорични са представителите на частните болници.

 

По отношение на преходните и заключителни разпоредби в проектозакона сдружението предлага отпадането на две точки, за което има и конкретни мотиви:

  1. "Предлагаме точка 2 от §11 да отпадне. По същество предложението представлява извънредно законодателство, каквото в случая не е необходимо. Текстът вменява презумпция за вина, което освен че показва отношение към договорните партньори е напълно необосновано и немотивирано. Административно процесуалният кодекс е въвел като принцип правото на лицата на съдебна защита срещу административни органи. Този принцип възпроизвежда конституционния принцип за презумпция за невиновност. Обръщането на принципа, каквото по същество представлява предложеният текст е неприемливо. АПК и без това дава право на административният орган да допусне със своя акт предварително изпълнение. Считаме, че тази възможност на кодекса е напълно достатъчна за нуждите на това административно производство. Приемането и прилагането на нормата може да доведе до непоправими последици за лечебните заведения, пострадали от нея, което в последствие е било установено за неправилно от съда.
  2. Предлагаме §12 да отпадне. Със същите мотиви, които подробно изложихме в т. 4 относно лимитите на болниците, предлагаме отпадане на текста. Самото въвеждане на ограничението за сключване на договори с НЗОК беше мотивирано от невъзможността на НЗО да контролира разходите за болнична помощ. След въвеждането на идентификация на пациента при постъпване и при изписване от болница, която на 100% гарантира на НЗОК, че пациента е бил приет и лекуван, подобно ограничение е напълно излишно и необосновано. Това само препятства развитието на медицината и инвестициите в българското здравеопазване и трябва да бъде отменено, поради отпадналата необходимост.
Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития