Новини - България

Бизнесът скочи срещу евентуалната смяна на шефа на Агенцията по лекарства
Прочетена: 1198 пъти

Управителните съвети на 4 фармацевтични организации изпратиха общо отворено писмо до Министерството на здравеопазването в защита на дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и ръководството й. То е провокирано от появилите се в медиите информации за готвени кадрови промени в структурата и отстраняването на доц. Асена Стоименова, като директор на агенцията.

 

Четирите организации, които застават зад писмото са Българска генерична фармацевтична асоциация (БГФАРМА), Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (АРФАРМ), Български фармацевтичен съюз (БФС) и Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ).

 

Публикуваме писмото без редакции:

 

Уважаеми дами и господа,

 

С настоящото писмо, като представителни организации на участници в лекарственото снабдяване у нас, бихме искали да изразим задоволството си от работата на Изпълнителната агенция по лекарствата в последните две години. Лекарственият регулатор преодоля голяма част от натрупаните през предходни периоди проблеми и провежда последователна и ефективна дейност, която гарантира стабилност и предвидимост на лекарственото снабдяване и осигуряване на качествени и безопасни лекарствени продукти на българските пациенти. В лицето на ИАЛ ние виждаме партньор, с когото можем да работим успешно както на национално ниво, така и за прилагане на европейските добри практики в сферата на фармацията и здравеопазването.

 

Фармацевтичният сектор и ежедневната работа на участниците във веригата на лекарственото снабдяване – производители, притежатели на разрешения за употреба, търговци на едро и дребно с лекарства - до голяма степен зависи от адекватното функциониране на Изпълнителната агенция по лекарствата. Последователността и приемствеността в работата на лекарствения регулатор е от съществено значение за провежданата политика в сферата на лекарствата и медицинските изделия, особено в периоди на сериозни предизвикателства, каквото към момента е недостига на определени лекарства в България в резултат на износ. Сигурни сме, че ръководството на ИАЛ, в сътрудничество с екипа на МЗ, има волята да преодолеят дефицитите, което вече беше потвърдено пред обществото.

 

Във връзка с изложеното дотук, а и предвид професионалния и експертен характер на институцията , промени в ръководството на ИАЛ биха били нецелесъобразни.

 

Изразяваме готовността си за подкрепа на устойчивото развитие на ИАЛ в открит диалог с държавните институции и неправителствени организации в сектора.

 

 УС на ARPharM

УС на БГФарМА

УС на БФС

УС на БАТЕЛ

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития