Новини - България

Бившият ректор на МУ-София проф. Ваньо Митев отива на съд за 3 престъпления
Прочетена: 359 пъти

Специализираното звено „Антикорупция” към Софийска градска прокуратура внесе днес в Софийски градски съд обвинителен акт срещу бившия ректор на Медицински университет – София проф. Ваньо Митев. Обвинението е по три престъпления - за сключване на неизгодна сделка, допуститулство и безстопанственост.

 

Обвиненителният акт е и срещу бившия главен секретар на университета Алексей Алексеев – за съзнателно сключване на неизгодни сделки, за престъпление по служба и за длъжностно присвояване.

 

В хода на разследването са разпитани 21 свидетели. Sega pредстои насрочване на разглеждане на делото в СГС.

 

Публикуваме без корекции обвиненията към двамата.

 

Ваньо Митев е обвинен в следните престъпления:

 

І. На 29.09.2014 г. като длъжностно лице - ректор на Медицински университет – София, съзнателно сключил неизгодна сделка – договор за правна помощ и процесуално представителство с двама адвокати при липса на необходимост от сключването му и назначени двама юрисконсулти в учебното заведение и от това произлязла значителна вреда в размер на 28 800 лв. за учреждението, което представлява - Медицински университет – София - престъпление по чл. 220, ал.1 от НК.

 

ІІ. В периода от 08.11.2013 г. до 25.02.2016 г. съзнателно допуснал подчинено нему лице - Главния секретар на МУ-София Алексей Алексеев - да извърши престъпление по служба, а именно: в периода от 08.11.2013 г. до 25.02.2016 г. Алексей Алексеев при условията на продължавано престъпление със 146 деяния, нарушил служебните си задължения произтичащи от Закона за висшето образование и в нарушение на чл. 68, ал.7 от Закона за висшето образование разрешил да бъдат записани за студенти на МУ-София 146 граждани на Европейския съюз, без да са държали писмени конкурсни изпити по биология и химия, от което са настъпили значителни вредни последици за МУ-София в размер на 1 105 083,20 лв. - престъпление по чл.285 от НК.

 

ІІІ. В периода от 30.07.2014 г. до 07.06.2016 г. въпреки задълженията си, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Алексей Алексеев – Главен секретар на МУ-София и от това са последвали значителни щети на предприятието МУ-София в общ размер на 290 501,15 лева, представляващи: стойността от съзнателно сключени от Главния секретар на МУ-София Алексей Алексеев 5 неизгодни сделки на обща стойност 244 718,20 лв. и стойността на присвоените от Главния секретар на МУ-София Алексей Алексеев чужди пари – сумата от 45 782,95 лева, собственост на МУ-София, поверени му да ги управлява, който разпоредил изплащането на сумата в полза на две търговски дружества - престъпление по чл.219, ал.4, вр. ал.2 от НК.

 

Обвиненията на Алексей Алексеев са:

 

І. В периода от 30.07.2014 г. до 12.11.2015 г. при условията на продължавано престъпление с 5 деяния, като длъжностно лице - Главен секретар на Медицински университет – съзнателно сключил 5 неизгодни сделки, при липса на необходимост от сключването им и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 244 718,20 лв. за учреждението, което представлява - Медицински университет – София, като случаят е особено тежък - престъпление по чл. 220, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

 

- На 30.07.2014 г. сключил договор за доставка на автомобил с висока проходимост /4х4/ с марка „Land Rover” и модел „Rаnge Rover sport HSE Dynamic”, нов и неупотребяван, на стойност 177 108 лв., при липса на необходимост от сключването му, поради наличието за нуждите на Ректората на МУ - София на два леки автомобила: Ауди А6 и лек автомобил Ауди А 4;

 

- На 22.04.2015 г. съзнателно сключил неизгодна сделка с адвокат за научноизследователско проучване и консултации на нормативните основания за създаване устройство и управление на научноизследователските и образователни организации в Р. България при липса на необходимост от сключването му и от това произлязла значителна вреда в размер на 14 000 лв. за МУ – София;

 

- На 28.04.2015 г. сключил договор с адвокат за проектна услуга по изработването на нов устройствен акт на МУ-София, при липса на необходимост от сключването му и от това е произлязла значителна вреда в размер на 14 000 лв. за МУ – София;

 

- На 27.10.2015 г. сключил договор с адвокат за правна помощ, при липса на необходимост от сключването му и от това е произлязла значителна вреда в размер на 10 200 лв. за учреждението, което представлява – МУ-София;

 

- На 12.11.2015 г. съзнателно сключил неизгодна сделка - договор с физическо лице за привличане на студенти, завършили изнесеното в гр. Киасо, Швейцария, двегодишно предклинично обучение, които да продължат обучението си в трети курс, в съответното учебно звено на МУ-София, при наличието на договор от 30.09.2013 г. между МУ-София, ИН Кампус - Швейцария и ЧЕСД - Италия, според който МУ-София гарантира, че обучението на тези студенти след завършването на втората академична година продължава на територията на Република България и от това произлязла значителна вреда за учреждението, което то представлява - МУ – София в размер на 29 410,20 лева, представляваща възнаграждение в размер на 10% от семестриалната такса за обучение на 41 /четиридесет и един/ студенти, завършили изнесеното в гр.Киасо, Швейцария двегодишно предклинично обучение, които продължили обучението си в трети курс в Медицински факултет към МУ- София.

 

ІІ. В периода от 08.11.2013 г. до 25.02.2016 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление със 146 деяния, като Главен секретар на Медицински университет – София нарушил служебните си задължения произтичащи от Закона за висшето образование, като в нарушение на чл. 68, ал.7 от Закона за висшето образование разрешил да бъдат записани за студенти на МУ-София 146 граждани на Европейския съюз, без да са държали писмени конкурсни изпити по биология и химия. Това е извършил с цел да набави за същите 146 граждани на ЕС облага – да бъдат приети за студенти на МУ-София без полагане на писмени конкурсни изпити по биология и химия. От деянието са настъпили значителни вредни последици за МУ-София в размер на 1 105 083,20 лева – сума, явяваща се разликата между годишната такса за обучение срещу заплащане на български граждани, граждани от ЕС и ЕИП, определена в Протокол № 23/07.09.2010 г. на Академичния съвет на МУ-София и реално заплатените такси от 146 студенти, като деянието е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение и случаят е особено тежък - престъпление по чл.282, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

 

ІІІ. В периода от 31.07.2015 г. до 07.06.2016 г., при условията на продължавано престъпление с 3 деяния като длъжностно лице - Главен секретар на Медицински университет – София, упълномощен от ректора на МУ-София, Алексеев присвоил чужди пари – сумата от 45 782,95 лева, собственост на МУ-София, поверени му да ги управлява, като разпоредил изплащането на сумата в полза на две търговски дружества - престъпление по чл.201, вр. чл.26, ал.1 от НК.

 

- На 31.07.2015 г. разпоредил изплащането на сумата от 15 272 лева, собственост на МУ-София, в полза на търговско дружество за проведената на 22.08.2015 г. в град Лондон, Великобритания рекламна кампания и за изготвени рекламни материали, въпреки, че съгласно сключен договор с дружеството от 29.12.2014 г. „Изпълнителят е длъжен да извършва за своя сметка информационната и рекламната кампания във връзка с осъществяването на дейностите по рекламиране и промотиране на МУ-София на територията на Обединеното кралство, предмет на този договор”;

 

- На 27.05.2016 г. разпоредил изплащането на сумата от 7 823,32 лева, в полза на търговско дружество – за това че 10 /десет/ студенти на МУ-София, които били завършили изнесеното в гр. Киасо, Швейцария, двегодишно предклинично обучение, продължили обучението си в трети курс в МУ-София въпреки, че според договор от 02.11.2015 г. между МУ-София дружеството: „… на изпълнителя се полага възнаграждение, уговорено в този договор, само ако като резултат от извършената от него дейност по организиране и промотиране на МУ-София има постъпили чужди граждани за студенти в МУ-София”;

 

- На 07.06.2016 г. разпоредил изплащането на сумата от 22 687,63 лева в полза на търговско дружество за това че 29 /двадесет и девет/ студенти на МУ-София, които били завършили изнесеното в гр. Киасо, Швейцария, двегодишно предклинично обучение продължили обучението си в трети курс в МУ-София въпреки, че според договор от 02.11.2015 г. между МУ-София„… на изпълнителя се полага възнаграждение, уговорено в този договор, само ако като резултат от извършената от него дейност по организиране и промотиране на МУ-София има постъпили чужди граждани за студенти в МУ-София”.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития