Новини - България

Без стандарт по спешна медицина в болниците
Прочетена: 329 пъти

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди решението на тричленния състав на съда, с което стандартът по Спешна медицина в частта му за болниците се отменя. Това съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването, позовавайки се на окончателното решение на ВАС.

 

Основната причина за отмяната отново са мотивите към наредбата, които не съдържат важна информация за практическото й прилагане. Такива са, например, причините, които налагат приемането на документа, целите, които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, припомнят от ВАС.

"Формално към наредбата присъстват мотиви, възпроизведени дословно и в доклада относно приемането й, но по същество те нямат изискуемото съдържание и не изпълняват целта на закона. По изложените съображения настоящата инстанция намира, че не са налице визираните в касационната жалба отменителни основания, поради което атакуваното съдебно решение следва да бъде оставено в сила", се казва в мотивите на ВАС.

В заключение съдът е приел, че липсата на надлежна обосновка в мотивите на оспорената наредба препятства извършването на съдебния контрол по същество на съответствието на подзаконовия нормативен акт с материалноправните разпоредби, включително и принципите на Конституцията на Република България. При така констатираните съществени нарушения на административно производствените правила съдът е стигнал до извод, че оспорената Глава четвърта от наредбата е назаконосъобразна, поради което я е отменил, припомня петчленката и отбелязва, че решението е правилно.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития