Новини - България

България и още 9 държави ще се борят с високите цени на лекарствата
Прочетена: 566 пъти
Снимка: Министерство на здравеопазването

София днес бе домакин на Работната среща на министрите на здравеопазването от Централна и Източна Европа по въпросите на нарастващите предизвикателства в областта на лекарствената политика. По време на събитието бе приета „Декларация за осигуряване на адекватен достъп до лекарствени продукти на устойчиви и достъпни цени“.

 

Пълният текст на документа гласи:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СОФИЯ

 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА АДЕКВАТЕН ДОСТЪП ДО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА  УСТОЙЧИВИ И ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

 

2-3 юни 2016

 

Ние, участниците в срещата на министрите на нарастващите предизвикателства в областта на лекарствената политика (2 и 3 юни 2016, София, България) като представители на Република България, Република Хърватска, Република Естония, Унгария, Република Латвия, Република Македония, Румъния, Република Сърбия, Словашка република, Република Словения

 

Признавайки нашите общи ценности и отговорности към нашето население,

 

Отчитайки ключовата роля на здравето за индивидуалното благосъстояние, успешно общество и просперираща икономика,

 

Водени от нашите приоритети, за осигуряване на достъп до качествено здравеопазване за нашите граждани,

 

Осъзнавайки предизвикателствата в областта на лекарствената политика,

 

Взимайки предвид необходимостта от по-отговорни, разумни и финансово устойчиви здравни политики,

 

Признавайки необходимостта от съвместно адресиране на тези предизвикателства,

 

Отчитайки здравето като социална ценност на европейските граждани и право за всички тях

 

Убедени, че диалог с фармацевтичната индустрия ще доведе до взаимното разбиране, по-голяма отговорност и споразумения в полза на всички страни, но най-вече на пациентите

 

ДЕКЛАРИРАМЕ следните общи цели:

 

Да насърчаваме съвместно ключовата роля на общественото здраве и отговорни здравни политики като двигател на икономиката, а не като бреме;

 

Да се улесни възприемането на лекарствените продукти, като един от основните стълбове на здравеопазването, а не просто като обекти на търговията - и съответното им приложение на национално, европейско и международно равнище;

 

Да адресираме съвместно ключовите въпроси, пред които нашите здравни системи в момента са изправени, като липсата на и трудности с наличността на основни лекарства, високите цени на иновативните лекарства, необходимостта от оценка на тяхната ефективност, включително ефективност на разходите; въздействието върху устойчивостта на здравните системи;

 

Да осигурим обмен на информация и прозрачност помежду си в областта на лекарствената политика;

 

Да обменяме добри практики и идеи и прилагаме решения, които отчитат нашите национални особености;

 

Да насърчим разбирането и социалната отговорност сред заинтересованите страни от страна на търсенето и предлагането, за важността лекарствата, които са жизнено-важни за нашето население, да бъдат достъпни и на поносима цена;

 

Да разработим съвместни инициативи, възможни бъдещи споразумения и проекти, които да допринесат за  общите ни цели.

 

 

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития