Новини - България

Бъдещите студенти дължат здравни вноски през лятото, припомнят от НАП
Прочетена: 448 пъти

Всички младежи, завършили средното си образование, които не са заети на пазара на труда, трябва да поемат сами здравното си осигуряване за периода до записване в университет или започване на работа, напомнят от Националната агенция по приходите (НАП).

 

"Рискови" в това отношение са месеците от юли до септември, когато по-голямата част от завършилите вече не са ученици, но все още не са и студенти, поради което дължавата не ги осигурява за сметка на бюджета.

 

Съгласно българското законодателство, лицата без платени 3 здравни вноски за период от 5 години (60 месеца) губат здравноосигурителните си права, т. е. възможността да получават медицинска и здравна помощ само срещу потребителски такси. За да не се стига до там, а върху неплатените суми да се трупат наказателни лихви, младежите трябва сами да внесат осигуровките си.

 

Вноската в размер на 16,80 лв. за месец юли следва да се плати до 25 август, уточняват от НАП. Допустимо е вноските да се платят и наведнъж.

 

Важно условие, преди плащането, е подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, в структурата на НАП по постоянен адрес на задълженото лице.

 

Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне. Справката може да бъде направена от сайта на НАП - www.nap.bg, секция "Справка за здравноосигурителния статус".

 

Най-лесният начин е лицата да получат достъп до Е-услугите на НАП с ПИК (персонален идентификационен код). Персоналният код ще им позволи достъп до видове справки касаещи: здравен, социалноосигурителен статус, лихви за забавени плащания и други.

 

Размерът на дължимите здравни вноски може да се консултира и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

 

От НАП съветват българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина да не забравят при завръщането си в България да изискват от висшето учебно заведение доказателствен документ за успешно приключил и заверен семестър или учебна година-редовна форма на обучение. Същото се превежда от заклет преводач и се представя пред НАП, за да бъде коригиран здравния статус на лицето, и то да може да ползва услугите платени то НЗОК, съответно и да има право да ползва европейска здравна карта, в случай на необходимост.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития