Новини - Свят

Андрей Ковачев: ЕК да се захване с недостига на някои лекарства и паралелната търговия
Прочетена: 287 пъти
Снимка: Официален сайт на евродепутата Андрей Ковачев

Парламентарната комисия по околна среда и обществено здраве на Европейския парламент гласува във вторник незаконодателен доклад с предложения за осигуряване на по-добър достъп на европейските граждани до лечение, съобщава официалната интернет страница на евродепутата Андрей Ковачев (ЕНП/ГЕРБ).

 

В приетия с голямо мнозинство доклад са залегнали редица текстове, предложени от българския евродепутат, който е поставил проблема с достъпа до здравеопазване и здравните неравенства като свой приоритет в настоящия мандат.

 

В своите предложения Ковачев подчертава, че прекомерното увеличение на цените на новите лекарствени продукти през последните десетилетия застрашава устойчивостта на националните здравни системи. Въз основа на внесените от него изменения в доклада на комисията ще бъде записано, че цените на лекарствените продукти следва да бъдат адекватни на конкретната икономическа ситуация в държавата, в която се продават.

 

Според българския евродепутат фармацевтичните продукти са един от основните стълбове на здравеопазването, а не просто търговска стока. Затова в своите предложения той призовава Европейската комисия да анализира причините за недостиг на някои лекарства и да обърне особено внимание на въздействието на паралелната търговия на лекарствени продукти и адекватността на европейската законодателна рамка в тази сфера. Според Ковачев Комисията и Съветът трябва да установят механизъм, чрез който ежегодно да може да бъде докладван недостигът на лекарства в целия ЕС.

 

Евродепутатът смята също така, че трябва да се засили сътрудничеството на европейско ниво в областта на оценките на здравните технологии, която дава информация за терапевтичната добавена стойност на лекарствените продукти в сравнение с най-добрата налична алтернатива. Според него това ще позволи оскъдния публичен ресурс да се използва по-рационално и ще подобри достъпа на пациентите до доказано ефективни терапии. Европейската комисия в момента разглежда различни опции за насърчаване на по-нататъшното сътрудничество в тази област.

 

Българският евродепутат предлага също така да бъдат проучени възможностите за координиране на съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки и въвеждане на нови модели, както и да се приоритизира прилагането на електронното здравеопазване.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития