Новини - България

Активират регистрите за редки болести и диабет на 1 май
Прочетена: 344 пъти

Попълването на данни за пациентите с редки болести и диабет в двата национални регистъра на заболяванията ще може да започне на 1 май. Това обяви проф. Мишел Израел от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Като ръководител на проекта "Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването", той отчете резултатите от изпълнението му и допълни, че регистрите ще заживеят своя живот веднага след приключването на проекта на 30 април. 

 

На този етап са изградени общо три нови регистъра - на болните с диабет, на пациентите с редки болести и на източниците на електромагнитни полета в България. Всички те обаче съществуват само като структура в информационната система на НЦОЗА и Министерството на здравеопазването. Попълването им с конкретни данни тепърва предстои и е обвързано с приемането на няколко норматива, които да уредят процеса от правна гледна точка.

 

Регистърът на пациентите с диабет, например, в момента няма как да съществува, защото няма нормативна база за създаването, функционирането и поддъжането на подобна база данни. Нужно е да се регламентират не само условията и реда за попълване и поддържане на националния регистър, но и вписването на личните данни на пациентите в него. По този повод експертите от НЦОЗА са се консултирали с Министерството на здравеопазването и са предложили този въпрос да се уреди с допълнителен текст в стандарта "Ендокринология и болести на обмяната".

 

Когато заработи регистърът на пациентите с диабет, в него ще има информация не само за пациентите, но също така за тяхното лечение, резултатите от него и евентуалните усложнения. Той ще обхваща пациентите с диабет тип 1 и 2, рисковите семейства с диабетноболно дете, семейства с анамнеза за диабет и прочие. Регистърът обаче няма да е публичен. Достъп до него ще имат само оторизирани лица - общопрактикуващи лекари и медицински специалисти. Информацията в регистъра ще се ползва и за изготвяне на справки и статистически данни от ръководни служители в МЗ и експерти от НЦОЗА и РЗИ.

"Това са живи регистри и всяка промяна в лечението на пациента също ще бъде отразявана. Ще бъде ясно какви изследвания си е правил, при какви специалисти е ходил, какви медикаменти е ползвал. По този начин ще се вижда пътят на пациента. Ще разполагаме и с актуална информация колко струва лечението на диабета, колко струват усложненията му ... За да преценим как да подобрим процеса в бъдеще", сподели проф. Израел.

По подобен начин регистърът на пациентите с редки болести ще позволи да се актуализира и информацията в списъка на редките болести, утвърден от Министерството на здравеопазването. Попълването на регистъра ще започне с прехвърляне на наличните данни от регистрираните Центрове за редки болести в страната. След това информацията ще бъде допълвана, а справките, които ще могат да се правят в системата, ще позволят на здравните власти да създадат адекватна политика в областта на редките болести.

 

Що се касае до регистъра на източниците на електромагнитни полета (ЕМП), той е почти готов и единствен от трите ще бъде публичен в едната си част. Потребителите ще виждат карта с разположението на мобилните базови станции, ТВ предаватели, излъчватели и други, заедно с информация нивата на електромагнитно замърсяване в околната среда. По този начин населението, местните власти и контролните органи ще разполагат с актуална и пълна информация.

 

Предвидена е и специална секция, в която гражданите могат свободно да подават сигнали за притеснителни, според тях, източници на ЕМП. Отговорниците за регистъра от своя страна ще проверяват обстоятелствата по сигнала, заедно с потенциалната опасност обектът да навреди на здравето на хората.

 

Разработената система за регистриране на източниците на електромагнитни полета, на техните нива и разпространение ще бъдат в основата на оценяването и управлението на здравния риск.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития