Новини - България

3 млн. лв. ще получат лечебни заведения по проекти за енергийна ефективност от екофонда
Прочетена: 145 пъти
Снимка: НДЕФ

До края на 2017 година Националният доверителен екофонд (НДЕФ) ще финансира лечебни заведения, които имат подадени проекти за енергийна ефективност от 2014 година насам, като общият размер на отпуснатите средствата ще бъде 3 млн. лв. Това съобщи пред Redmedia изпълнителният директор на фонда Камелия Георгиева. Тази стъпка става възможна след като на заседанието си преди два дни Министерският съвет взе решение, с което включва общинските и държавните лечебни заведения в групата на обектите с обществена значимост, които могат да получават държавно финансиране до размера, съответстващ на регулацията за минималната (dе minimis) допустима държавна помощ.

 

До момента във фонда са подадени 26 заявления от лечебни заведения, сред тях има не само болници, но и структури за извънболнична медицинска помощ, обясни Камелия Георгиева и уточни, че общата стойност на исканата помощ е над 30 млн. лв.

Ние можем да финансираме само част от сумите, но е важно да се знае, че положихме много усилия, за да бъде постигнат този резултат, а той стана факт благодарение на общата политическа воля, която намери израз и във въпросното решение на Министерския съвет, обясни директорката на НДЕФ.

Според нея е важно да са знае, че договорите за финансиране по одобрени за финансиране проекти се подписват след като проектите преминат предварителен инвестиционен контрол  и тръжни процедури и след подписан договор за избран изпълнител на строително-монтажни работи. После средствата се отпускат на базата на реално извършени строителни работи.

 

Камелия Георгиева представи накратко и процедурата за кандидатстване, която е публикувана на сайта на НДЕФ - www.ecofund-bg.org, и не се различава от общата процедура за кандидатстване по Инвестиционна програма за климата.

„Тя не е нова. Бoлниците се оказаха извън обсега на програмата поради това, че средствата по нея бяха насочени само към обекти общинска и държавна собственост“, конкретизира директорката на фонда.

По сега действащото оперативно ръководство на програмата проектни предложения се приемат по всяко време, няма краен срок на поканата, а критериите за подбор на проекти са утвърдени с оперативното ръководство на програмата и са валидни за всички кандидатстващи обекти, независимо каква е тяхната функция - училище, административна сграда или нещо друго. Всички критерии и оценителните листове са публикувани на сайта на програмата, каза още Камелия Георгиева и в допълнение поясни, че критериите са утвърдени заедно с Оперативното ръководство на програмата от Управителния съвет на фонда, в който участват трима заместник-министри - на околната среда, на финансите и на енергетиката, както и представители на Българската академия на науките (БАН), Националното сдружение на общините и  неправителствени организации.

 

Първото изискване при кандидатстване е обектът да има изготвен доклад за енергийно обследване, подчерта директорката на НДЕФ. Целият процес на мониторинг и отчет по проектите е описан в Оперативното ръководство на програмата. Накратко казано, НДЕФ участва при приемането на изпълненото строителство, контролира качеството на влаганите материали и изпълнението на строителството. През целия процес на подготовка за възлагане на дейностите и после при тяхното изпълнение НДЕФ участва активно с партньорите по проекта. След завършването на проекта има стъпки за отчет и за последващ мониторинг, за които НДЕФ също направлява своите партньори по проектите.

 

Сумата от 3 млн. лв. е заделена специално за тези обекти с решение на Управителния съвет на фонда и по тази причина тя е недостъпна за другите видове обекти, обясни Камелия Георгиева. По думите й бюджетът на програмата за следващите години още не е определен, но всички интересуващи се ръководители на общински и държавни лечебни заведения могат да отправят въпроси към НДЕФ, като могат да бъдат сигурни, че ще получат подробна информация и консултации относно възможностите да кандидатстват за финансиране от институцията.  

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития