Новини - България

Зоя Паунова, ARPharM: Добрата онкологична грижа е професионална и етична кауза
Прочетена: 522 пъти

Независимо от някои пропуски и съществуващи проблеми в системата, успехите на българската онкология, при скромните възможности на българската държава, са повече от впечатляващи. Дължат се на общите усилия на специалисти, управленци и представители на индустрията, а най-голямото доказателство за ефекта от взаимната им работа е фактът, че все повече пациенти имат достъп до иновативно лечение и все по-голяма част от тях преминават максималната преживяемост от 5 години след поставяне на тежката диагноза.

 

Около този извод се обединиха участниците в кръгла маса "Бъдещето на онкологичната грижа в България – фокус върху пациента", организирана от Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители (ARPharM) с любезното домакинство на парламентарната Комисия по здравеопазване.

„Това, което ми прави впечатление е, че през последните години се говори откровено за проблемите и различни институции съвместно, заедно, обединени, успяхме да направим не малко”, потвърди всеобщото впечатление заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков.

По думите му Министерството на здравеопазването тепърва ще прави усилия, за да навакса някои от съществуващите пропуски в системата. До края на месеца ще бъдат предприети мерки за създаване на Национален раков регистър, обяви д-р Пенков.

„Такъв, какъвто трябва на управлението и на бизнеса, за да могат да взимат своите решения и да планират работата си. Какъвто е необходим на здравната каса, за да организира преговорите по нов начин. И дай боже един ден да минем на заплащане за резултат”, допълни заместник-министърът.

Другите предизвикателства, с които държавата трябва да се справи, бяха посочени от проф. Галина Куртева, началник на Клиниката по медицинска онкология в Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО).

„Проблемите първо са свързани с подготовката по специалността, второ са свързани с наличните кадри, трето – с регистрацията на онкоболните, четвърто – със снабдяването с лекарства, и на последно място – с ежедневната ни работа”, обобщи проф. Куртева.

Според нея онкологичната помощ в страната трябва да се превърне в национална политика, а клиничните пътеки в болниците да останат в историята. Необходимо е също така всяко едно от перата на онкологичната грижа да бъде точно остойностено според тежестта на отделните диагноци, положения труд на лекарите и изразходвания ресурс за лечението на болните. Добре е, например, разходите за лекарства да се изчисляват на база реално лекувани пациенти, а не по данни за минали години, когато броят им е бил много по-малък. Съществува и идеята за обособяване на отделен Фонд за покриване на евентуален недостиг от средства, както и за финансиране на прицелни молекули, нови лечебни методи и изследователски проекти в областта на онкологията.

 

Преди всичко обаче държавата трябва да се справи с острия недостиг на специалисти по патология в страната, което спъва диагностигата и ще направи невъзможно прилагането на съвременните таргетни терапии у нас.

„Няма как 100 патолога да работят в 315 болници без промяна на нормативната уредба. В резултат имаме циркулиращи патолози, работещи на три места, разпиляващи своята енергия и своите задължения, което води в края на краищата до неефективна работа”, потвърди за проблема проф. Савелина Поповска, национален консултант по обща и клинична патология.

Другият сектор, който спешно се нуждае от реформи, е образованието на младите лекари, което трябва да започва още от студентската скамейка. 

„В много страни по света това се преподава в рамките на университетите вече като отделна дисциплина. Да не говорим какви са курсовете за обучение, какво е материалното стимулиране на специалистите, които работят в областта на онкологията и онкохематологията. В страните от британската общност получават средно с 40% по-високи заплати, ако решат да тръгнат по този тежък път”, допълни проф. Георги Михайлов, изпълнителен директор на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ).

На фона на регистрираните пропуски, добрата новина е, че България разполага със собствена генетична лаборатория и има целия необходим капацитет да извършва по-голямата част от изследванията, необходими за предписване на индивидуално лечение на онкоболните пациенти.

„В България, колкото и странно да ви се струва, има много добри условия за извършване на генетични изследвания. Трябва само добре да бъдат разпознати структурите, които могат да ги извършват, и да се обмислят добре изискванията, на които трябва да отговарят тези изследвания. Не трябва да се съмняваме ни най-малко, че са полезни. Това е пътят, който дефинира добрата успеваемост”, убеден е началникът на Националната генетична лаборатория проф. Алексей Савов.

Бързото развитие на медицината и диагностиката са сериозно предизвикателство и за фармацевтичната индустрия, която съвсем скоро ще може да предложи индивидуална терапия за всеки отделен пациент. Това обаче изисква трансформиране и пренастройка на здравната система в България, тъй като става дума за изключително специфична и скъпоструваща грижа за онкоболните пациенти, отбеляза председателят на Управителния съвет на ARPharM Зоя Паунова. Без доброто сътрудничество между здравните власти и фармацевтичните компании, достъпът до най-съвременните достижения в медицинската онкология може да бъде затруднен, коментира още тя.

„Темата за добрата онкологична грижа мисля, че е наша професионална и етична кауза. В качеството си на председател на УС на ARPharM категорично заявявам готовността на иновативната индустрия да продължи да бъде конструктивен и диалогичен партньор в този процес. Никога не се е случвало – за последните две години индустрията ще върне като отстъпка, под формата на инвестиции, близо 125-130 млн. лв. в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, което позволява всеки осми пациент в България да бъде лекуван чрез съдействието и партньорството на иновативната индустрия. И този процес няма да спре до тук”, категорична е Зоя Паунова.

Инвестициите в нови медикаменти през следващите пет години ще нарастнат с около 30%, а очакването е над 70% от новите молекули в онкологията да бъдат таргетни терапии. А това поставя въпроса за ефективното използване на тези терапии, сподели мнението си и д-р Красимира Чемишанска, президент на Американската търговска камара в България и член на УС на ARPharM.

„Статистиката показва, че 50% от болните не се придържат към предписаната терапия поради неясната схема, по която трябва да минат  - от поставянето на диагнозата до завършването на лечебния процес. Именно комплексният подход и осигуряването на точното лечение на точния пациент със съответните нови медикаменти е пресечната точка, където иновативната индустрия, институциите и цялата онкологична помощ биха могли да си партнират занапред”, смята д-р Чемишанска.

Според представителя на пациентите д-р Станимир Хасърджиев от Национална пациентска организация обаче за проблемите в онкологията трябва да се мисли глобално и да се създават политики с перспектива.

„Въпросът, на който всички трябва да си отговорим през следващата година, е какво искаме да постигнем след 5 години в онкологията. Накъде ще вървим, какво трябва да променяме, в какви кадри трябва да инвестираме, в каква инфраструктура... Сериозно трябва да обмислим програми, които да подпомагат пациента в целия този процес, защото когато едно заболяване от смъртоносно се превърне в хронично, придържането към терапията става още по-сериозен проблем”, коментира д-р Хасърджиев.

Подкрепи го и председателят на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова, която в качеството си на домакин насърчи продължаването на ефективния диалог и взаимната помощ между институциите.

„Смятам, че именно по този начин – чрез диалог, чрез постигане на предварително съгласие между експерти, политици, пациенти, могат да се постигнат най-устойчивите във времето решения в сектор здравеопазване. Нека да оценим постигнатото и да правим всичко възможно, за да добавим повече добавена стойност към него”, призова представителят на законодателната власт. 

Слава АНАЧКОВА

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития