Новини - България

Здравните медиатори ще работят при ясно разписани правила
Прочетена: 603 пъти
Снимка: Pixabay.com

Дейността на здравните медиатори да бъде нормативно регулирана, предвижда новият законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗЗ), който бе публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването.  

 

Промяната предвижда към сега действащия чл. 29 от Закона за здравето да бъдат включени две нови алинеи. Според предлаганите текстове, дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението ще се подпомага от здравни медиатори, а министърът на здравеопазването с наредба трябва да определи изискванията към дейността на здравните медиатори. 

 

"С предвижданите промени ще се постигне устойчивост на развитието на професията на здравния медиатор, нормативно регламентиране на необходимите за професията професионални компетентности, знания и умения, които здравните медиатори трябва да притежават, както и механизми за проследяване и оценка на ефективността от подкрепата, която те оказват. Нормативното регламентиране на дейността на здравния медиатор ще допринесе за утвърждаване на модела за здравните медиатори на регионално ниво и изпълнението на политиката на промоция на здраве и профилактика на болестите сред уязвимите групи от населението", става ясно от мотивите към законопроекта.  

 

От здравното министерство припомнят, че понятието „здравен медиатор“ се въвежда за първи път у нас с приетата от Министерски съвет "Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства (2005 – 2015 г.)". Позицията на здравния медиатор е залегнала и в частта „Здравеопазване“ на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012 – 2020), приета от Народното събрание. Здравните медиатори са включени като основно действащо звено и в поредица от други стратегически документи и програми, като Националната програма за закрила на детето и Националната стратегия за демографско развитие, Тригодишния план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017 – 2020, Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017 – 2020.

 

Вносителите на законпроекта подчертават, че съгласно тези документи функциите на здравния медиатор са свързани с провеждането на беседи за повишаване на здравната култура, включително семейно планиране, съдействие на общопрактикуващите лекари за повишаване на имунизационния обхват, извършване на патронаж на млади майки, бременни, хора с хронични заболявания и др. Дейността на здравните медиатори в страната, които в момента са 230 и работят в 113 общини, е важна за постигане на целите, заложени в стратегическите документи за интеграция на ромите, за осигуряване на достъп до навременна и качествена медицинска помощ и профилактика, повишаване на здравната култура и включването на повече хора от уязвими общности в здравноосигурителната система.

 

Ключова е ролята на здравните медиатори и в имунизационните кампании сред уязвимите групи и пример за това е успешното справяне с епидемията от морбили през 2010 г., припомнят още от Министерството на здравеопазването. 

 

Общественото обсъдждане на законопроекта ще продължи до 5 септември т.г. 

 

Невена ПОПОВА

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития