Събития -

юли 2017

ПВСЧПСН
     
      
20 юли
Четвъртък
Заседание на Комисията по здравеопазване
зала Огледална, Народно събрание
ге. София
14:00 - 16:00 ч.

На 20.07.2017 г., четвъртък, от 14:00 часа в зала Огледална на Народното събрание (сградата на пл. „Народно събрание“ 2) ще се проведе заседание на Комисията по здравеопазването. В дневния ред е заложена една единствена точка:

 

Проверка на документите на кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса съгласно раздел IV, т. 2 от решение на Народното събрание от 06 юли 2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 55 от 2017 г.)