Новини - Свят

Заради мръсен въздух: Българинът губи по 2,5 г. живот в добро здраве
Прочетена: 227 пъти
Снимка: Redmedia.bg

България е на първо място в Европейския съюз (EС) по загубени години живот в добро здраве поради замърсяването на въздуха. Това показват заключенията от доклад на Европейската сметна палата. След нас се нареждат Чехия, Латвия и Унгария. На другия полюс са скандинавските страни – Финландия и Швеция. Ситуацията у нас е по-лоша от тази в Китай и Индия, за които традиционно се приема, че са държави с лошо качество на въздуха. Основните замърсители на въздуха са фините праховите частици, азотният и серният диоксид, се отбелязва в доклада.

 

Експертите са категорични, че българските граждани губят средно 2.5 години живот в добро здраве, докато средното за Eвросъюза загубата е около 0.7 години.Констатациите на одиторите сочат, че от 2009 г. насам у нас няма подобрение по отношение на замърсяването с фини прахови частици. В доклада се припомня още, че през април Европейската комисия е спечелила дело срещу страната ни заради превишаването на пределно допустимите стойности за замърсяване на въздуха.

 

Световната здравна организация (СЗО) и Европейският одитен комитет определя това замърсяване като най-големият риск за здравето в Европа, свързан с околната среда. Основните замърсители на въздуха са фините праховите частици, азотният и серният диоксид и тропосферният озон, припомнят експертите на организацията. Те обръщат внимание на факта, че сърдечно-съдовите заболявяния болести и инсултите причиняват 80% от случаите на преждевременна смърт, дължащи се на замърсяването на въздуха. Следващите по значимост са заболяванията на белия дроб и ракът.

 

В ЕС замърсяването на въздуха води средно до над 1 000 случая на преждевременна смърт всеки ден, което надвишава над 10 пъти броя на загиналите при пътни произшествия. Всяка година в евросъюза това замърсяване води до около 400 000 случая на преждевременна смърт и е причина за огромни външни разходи, свързани със здравето от порядъка на стотици милиарди евро.

 

Около една четвърт от европейците, живеещи в градски зони са изложени на нива на замърсяване на атмосферния въздух, надвишаващи някои от стандартите на ЕС за качеството на въздуха, а до 96 % от гражданите на ЕС, живеещи в градовете, са изложени на нива на атмосферно замърсяване, които СЗО определя като вредни за здравето. Друга констатация на експертите е, че замърсяването на въздуха обикновено засяга жителите на градовете в по-голяма степен, отколкото жителите на селски райони — гъстотата на населението е фактор, който означава, че повече замърсители се освобождават в по-голям мащаб (например от автомобилния транспорт), а разсейването се постига по-трудно, отколкото в селските райони.

 

Заключенията на одиторите обаче са, че мерките на ЕС за опазване на човешкото здраве от замърсяването на въздуха не са постигнали очакваното въздействие.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития