Новини - България

Започва проверка за съмнителни лечители
Прочетена: 105 пъти

Върховна административна прокуратура (ВАП) се самосезира по информация в средствата за масово осведомяване, че са налице данни за неспазване на нормативноустановените изисквания, касаещи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве от лицата, които упражняват тази дейност. Реакцията на прокуратурата е вследствие на информацията за 44-годишна жена, която била „лекувана“ от рак на гърдата с хранителни добавки и глад в продължение на месец. Резултатът от метода на „лечителя“ – туморът нараства до 3 кг. и се стига до отстраняване на гърдата на жената.

 

От ВАП припомнят, че според Закона за здравето, право да практикуват неконвенционални методи имат български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер и отговарят на високи образователни изисквания. Освен това, лицата са длъжни: да упражняват своята дейност добросъвестно; да не допускат увреждане на здравето на лицата, потърсили помощта им; да разясняват на лицата, потърсили помощта им, подробно и на достъпен език какъв неконвенционален метод ще приложат и очаквания резултат от това; да получат изричното писмено съгласие на лицата, потърсили помощта им, за прилагане на съответния метод и да не въвеждат в заблуждение лицата, потърсили тяхната помощ, включително по отношение на възможностите за повлияване на здравословното им състояние чрез практикувания неконвенционален метод.

 

За лицата, практикуващи тази дейност има строго определен от Закона за здравето регистрационен режим, като при неспазването му регистрацията на тези лица се заличава. Налице и забрана за упражняване на тази дейност без да е налице горепосочената регистрация.

 

От репортажите в средствата за масово осведомяване е видно, че са налице данни за неспазване на тези нормативноустановени изисквания, което наложи предприемане на мерки за опазването на здравето на гражданите от страна на ВАП, доколкото спазването на въпросните изисквания следва да е повсеместно, предвид опасността която би възникнала в противен случай за живота на хората.

 

ВАП ангажира главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев в двумесечен срок, в съответствие с организационните и ръководни правомощия при осъществяване на държавния здравен контрол и спрямо органите на РЗИ, с оглед реализирането на проверки на територията на страната за спазване на нормативните изисквания, към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития