Новини - България

Забраната за износ на инсулини се удължава с още месец
Прочетена: 62 пъти
Снимка: Pixabay.com

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков издаде нова заповед, с която се забранява износът на определени групи лекарства до 29 февруари 2024 г., съобщават от здравно министерство.

 

Това са инсулини и аналози и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст. На 2 ноември поради зачестили сигнали за липсата на тези медикаменти в аптечната мрежа, министър Хинков забрани износът им със срок до 31 декември 2023 г. След това бе издадена нова забрана за износ до 31 януари 2024 г. След извършен анализ на актуалната ситуация с наличността на гореспоменатите групи лекарствени продукти, е взето решение за издаване на настоящата заповед, която влиза в сила от утре – 1 февруари и ще важи до края на месеца.

 

За целта Министерство на здравеопазването изиска информация от Министерството на финансите относно предоставяне от страна на Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите на информация за вноса и износа на лекарствените продукти, предмет на настоящата заповед. Информация е изискана също от Изпълнителната агенция по лекарствата – относно наличните количества лекарствени продукти, обект на забраната за износ и от Регионалните здравни инспекции относно резултати от извършени проверки в аптеки от „открит тип“ относно наличността от лекарствени продукти, като в обхвата на проверките попадат единични аптеки и такива от верижни структури, както в  големи, така и по-малки населени места. От „Информационно обслужване“ АД също е изискана справка от Националната здравноинформационна система, относно предписаните и отпуснатите количества от лекарствените продукти обект на забрана за износ за последните два месеца.

 

При анализа на постъпилата от РЗИ информация става ясно, че са за извършени проверки в над 400 аптеки от открит тип или близо 15% от аптеките в България. По отношение на лекарствени продукти от фармакологичната група „Инсулини и аналози“ се наблюдава забавяне и нерегулярни доставки във всяка трета от проверените аптеки. По отношение на антиинфекциозните лекарствени продукти за системна употреба, предназначени за лечение на деца, изводите отново са за нерегулярни доставки в около половината от проверените аптеки. 

 

По данни на „Информационно обслужване“ АД, през последните два месеца, броя предписани количества опаковки инсулини и аналози надвишава броя на отпуснатите в аптека опаковки. Процентното изпълнение на предписаните рецепти за инсулини и аналози е до 61%. Във връзка с предписаните и отпуснати опаковки антибиотици, предназначени за системна употреба в детска възраст, може да се обобщи, че отчетливо се забелязва близко до вече споменатото процентно съотношение между предписаните и отпуснатите опаковки лекарствени продукти.

 

След извършен задълбочен анализ на актуалната ситуация с наличността на гореспоменатите групи лекарствени продукти, се установи необходимост от удължаване на забраната за износ. Целта е да се осигури достатъчно количество от тези лекарствени продукти, необходими за лечението на българските пациенти за опазване на тяхното здраве и гарантиране на непрекъснатост на лекарствената им терапия.

 

Срокът на действие на забраната, както и на конкретните лекарствени продукти са определени при стриктно спазване на принципа за пропорционалност, с цел опазване на здравето на населението и при съблюдаване на забраната за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки, посочена в чл. 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития