Събития -

октомври 2020

ПВСЧПСН
   
 
30 октомври
Петък
Втора Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата
гр. София
гр. София
00:00 - 00:00 ч.

На 30 и 31 октомври 2020 г. в София ще се проведе Втората Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърдата.

 

По време на събитието ще бъдат представени презентации на водещи специалисти в областта с основен акцент върху мамографията, ултразвуковата диагностика и приложението на магнитно-резонансната томография при ранното диагностициране на рака на гърдата.

 

Целта на конференцията е да продължи и задълбочи обучението по образна диагностика на гърда, да се обмени  клиничния  опит и прилаганите диагностични и лечебни методи, да се представят новите дигитални апарати, както и се обсъдят  ефективните скринингови програми.

 

Българското дружество по образна диагностика на гърда е професионална организация на лекари, специалисти, активно практикуващи в областта на образната диагностика на гърдата. БДОДГ си поставя за цел да разработи и въведе в клиничната практика, адекватен на световната практика, медицински
стандарт по образна диагностика на гърда. Чрез организиране на конференции и квалификационни курсове да повишава и поддържа високо професионално ниво на членовете си.