Новини - България

ВМА обявява прием на парамедици
Прочетена: 169 пъти
Снимка: ВМА

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Военномедицинска академия (ВМА) обявява за трета поредна година прием на кандидати за обучение по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” – трета степен на професионална квалификация.

Обучението ще се провежда в периода 1 април - 10 октомври 2024 г. в два учебни срока като броят на обучаващите се може да бъде 12 души. 

 

Таксата за обучение е в размер на 650 лева за учебен срок или общо 1300 лева за периода на обучение, като сумата за всеки учебен срок се внася до два работни дни преди датата на започване на съответното обучение по сметка IBAN: BG43BNBG96613100150601, Банка: БНБ ЦУ. При невнесена такса за обучение, курсистът не се зачислява за обучение. 

 

Минимално входящо образователно равнище за лица, навършили 16 години, е наличие на средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

 

Приемът на документи за кандидатстване е в периода 22 февруари - 20 март 2024 г., включително.

 

Необходимите документи за кандидатстване са: 
•    Заявление за кандидатстване (предоставя се от ЦПО към ВМА);
•  Ксерокопие на диплома за завършено средно образование или служебна бележка, издадена от съответното училище, удостоверяваща, че кандидатът е придобил право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;
•    Ксерокопие на лична карта;
•    Ксерокопие на свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория „В”;
•   Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар със заключение, че обучението по професията „Парамедик” за кандидата не е противопоказно;
•    Служебна бележка, издадена от психодиспансера по местоживеене на кандидата;
•    Актуална цветна снимка, паспортен формат, 3,5 см на 4,5 см (три броя);
•    Договор за обучение (предоставя се от ЦПО към ВМА);
•    Писмено съгласие за обработка на лични данни (предоставя се от ЦПО към ВМА).

 

Заявлението се предоставя от ЦПО към ВМА и се попълва в стая №18, етаж 1 на ВМА, като към него се прилагат горепосочените документи. 

 

В случай, че кандидатите, заявили желание за обучение са повече от 12, класирането и приемът ще се извършат на базата на решаване на писмен общообразователен изпитен тест, като за датата на явяване кандидатите ще бъдат предварително уведомени.

 

Повече информация може да бъде получена от: Сашо Георгиев, 02/ 92 25 865, e-mail: sashogeorgiev@vma.bg и Мариета Якова, 02/ 92 25 106, e-mail:  yakova@vma.bg.
 

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития