Новини - България

ВМА обяви конкурс за осем редовни докторантури
Прочетена: 372 пъти

До 9 септември всички цивилни граждани и магистри по медицина, които желаят да се развиват професионално и научно, могат да кандидатстват за обявените редовни докторантури във Военно-медицинска академия - София.

 

Обявените позиции са по осем различни медицински специалности, а темите и изискванията към кандидатите са публикувани на официалната страница на ВМА (в секция "Академична дейност" - "Конкурси").

 

Две от докторантурите са по нервни болести, една по белодробни болести, една по урология, две – в областта на клиничната токсикология, една – по медико-санитарна защита и една по организация и тактика на медицинската служба.

 

Ето и темите на обявените докторантури:

 

  • Неврология: "Диагностични възможности на ултразвуковите методи при невроофталмични заболявания и синдроми" и "Мозъчна реорганизация и моторни евокирани потенциали при централна супратенториална хемипареза"
  • Белодробни болести: "Пневмонии, придобити в обществото - стратификация по тежест и риск за летален изход и критерии за клинична стабилност"
  • Урология: "Повърхностни неинвазивни карциноми на пикочния мехур - диагностика, лечение и профилактика на рецидивите"
  • Клинична токсикология: "Методи за токсикологичен скрининг в спешната медицина и съдебно-медицинската експертиза" и "Диагностика и лечение на пациенти със злоупотреба с психоактивни вещества"
  • Медико-санитарна защита: "Проучване на възможностите за комбиниране на родентициди от различни групи и активиращи средства с цел постигане на остър ефект на отравяне на гризачите за приложение във военни обекти и при екстремни ситуации в страната"
  • Организация и тактика на медицинската служба: "Възможности за използване на симулационни системи и компютърни модели в процеса на обучение по военномедицинско планиране"

 

Пълният набор от документи и информация за обявените докторантури са публикувани на сайта на ВМА.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития