Новини - България

Включиха нова терапия за лечение на остра лимфобластна левкемия в позитивния лекарствен списък
Прочетена: 330 пъти

От декември 2019 г. в Позитивния лекарствен списък на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е включен един от най-модерните и широко използвани медикаменти за лечение на остра лимфобластна левкемия. Доскоро тази терапия не беше реимбурсирана от НЗОК и се изписваше с изключително усложнена процедура.

 

Това стана ясно днес на пресконференция на тема „Съвременни постижения в лечението на острата лимфобластна левкемия и възможности за бърз достъп на пациентите до животоспасяващо лечение“.  В събитието участваха проф. д-р Добрин Константинов, главен координатор на Експертния съвет по детска клинична хематология и онкология и председател на Българското медицинско дружество по детска хематология, проф. д-р Жанет Грудева, ДМ, МЗМ, главен координатор на Експертния съвет по клинична хематология, заместник-директор Диагностично-лечебна дейност и началник Клиника по клинична хематология УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив, заместник-декан научно-изследователска дейност и ръководител Катедра “Клинична онкология” Медицински факултет при Медицински университет  – Пловдив, доц.д-р Бранимир Спасов,  председател на Българското медицинско сдружение по хематология;  директор на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ); Маргарита Борисова от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и Емилио Галярди, генерален мениджър на Сервие България.


    
Проф. д-р Добрин Константинов предостави данни за острата лимфобластна левкемия (ОЛЛ), която е най-честото онкологично заболяване във възрастта 0-14 г. и съставлява 31.1% от всички онкологични заболявания в тази възрастова група. 

 

„Пикът на ОЛЛ е между 1 и 9-годишна възраст ( близо 8 случая на 100 000). Заболяването е равномерно разпределено между мъжки и женски пол“, обясни той.

 

Според проф. Константинов честотата на заболеваемостта се е увеличила през последните 40 г., като във възрастта под 20 години, преобладава ОЛЛ, а във възрастта 20-49 г. -  острата миелобластна левкемия. Той обясни, че за разлика от 70-те г. на миналия век, когато 10-годишната преживяемост при диагноза ОЛЛ е била едва 5%, днес благодарение на съвременното лечение с аспарагиназа (ензим, получаван по биотехнологичен път от бактерии), в наши дни дългосрочната преживяемост без заболяване се постига при над 60% от пациентите.  

 

„Важно е да отбележим, че България стана партньор на Европейската референтна мрежа за лечение на онкологичните заболявания в детската възраст(ERN PaedCan) през 2019 г. задно с 8 държави,  предимно от източна Европа. Целта на тази мрежа е да осигури възможно най-добрата грижа и лечение за децата с онкологични заболявания, независимо в коя част на Европейския съюз живеят. Стремежът е да се намалят  разликите в преживяемостта на децата с онкологични заболявания в различните страни членки и да се обединят най-добрите европейски специалисти при справяне със сложни или редки случаи на пациенти, които изискват високоспециализирани интервенции и концентрация на знания и ресурси“, каза още той.

 

Острата лимфобластна левкемия в миналото е била нелечима, но благодарение на напредъка на медицината в последните десетилетия над 80% от заболелите деца имат многогодишна трайна ремисия, равностойна на излекуване. ОЛЛ може да се приеме за модел за разработване на едни от най-успешните лечебни подходи при злокачествените заболявания у човека въобще.

 

„Важно е да припомним, че ако преди 100 г. наричахме онкохематологочните заболявания  "болести на кръвта" (с преживяемост 0%), то преди 80г. се говореше само за левкемия или лимфом, днес  обособяваме 40 типа левкемии и 60 вида лимфоми“, заяви проф. д-р Жанет Грудева.

 

„Онкохематологичните заболявания са сред 10-те най-често срещани и при двата пола. Съотношението мъже/жени е около 1.25 към 1.  Средната възраст при диагностициринето им е около 64 г.“, каза още тя.

 

Проф. Грудева цитира данни, според които пациентите на възраст  над 20 г. представляват около 44% от новодиагностицираните случаи на ОЛЛ.

 

„При възрастните пациенти се наблюдава диспропорционално висока честота на смъртност, но 85% от всички смъртни случаи са в резултат на ОЛЛ. Освен това честотата на 5-годишна преживяемост е по-ниска при възрастни в сравнение с децата“, отбеляза още тя.


 
Проф. Грудева коментира също и съвременните възможности за лечение на ОЛЛ чрез терапевтични схеми, базирани на аспарагиназата, която представлява ензим, чието действие е да разгражда и понижава нивата на аминокиселината аспарагин в кръвта. Раковите клетки имат необходимост от тази аминокиселина, за да растат и да се размножават, затова при понижаването ѝ в кръвта клетките умират. За разлика от тях нормалните клетки могат да образуват собствен аспарагин и са по-слабо засегнати от лекарството.

 

„Счита се, че изчерпването на аспарагина чрез лечение с L-аспарагиназа убива левкемичните клетки“, добави тя.

 

Доц. д-р Бранимир Спасов отбеляза значението на трансплантациите на хемопоетични стволови клетки.

 

„Алогенната трансплантация, при която източник на стволови клетки е чужд донор, е доказан метод в хематологичната практика, който се използва за лечение на пациенти с ОЛЛ над 18 г. Едно от предимствата на този тип трансплантация е, че имунните клетки на донора могат да се борят с раковите клетки“,   отбеляза той.

 

В България костномозъчни трансплантации се извършват в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) София, УМБАЛ „Света Марина“  Варна “ и УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив.

 

„Всяка година в България между 150 и 200 деца на възраст от 0 до 18 години се разболяват от рак. Шансовете за пълно излекуване са между 65 и 85%. Лечението е продължително и тежко, извършва се по утвърдени протоколи. Заради заболяването децата са принудени да сведат до минимум своите социални контакти. Всяко дете, преминало през лечение на рак, е дете в риск и има огромна потребност от период на психическо възстановяване“, коментира Маргарита Борисова.

 

 

„Като международна и независима фармацевтична компания, управлявана от фондация с нестопанска цел, със седалище във Франция, от Сервие имаме ангажимент към напредъка в терапиите, за да можем  да отговорим както на нуждите на пациентите, така и на очакванията на здравните специалисти“, заяви Емилио Галярди, който е новият генерален мениджър на Сервие България от октомври 2019.

 

„Във фокуса на усилията ни е лечението срещу острата лимфобластна левкемия.  Благодарение на активната подкрепа на здравните специалисти и институциите,  в България вече има  терапия с  пегаспаргаза, която е  първа линия лечение за педиатричните пациенти, и тя вече е достъпна“, каза още той.

 

„Иновациите в онкологията се постигат благодарение на сътрудничество между бизнеса и науката, така че да създават съвременни противоракови лечения. Съвместно с Allogene разработихме иновативната клетъчна терапия UCART 19,  която е за рецидивиращи случаи на ОЛЛ. За да приспособят това лечение към нуждите на децата, нашите екипи за научно-изследователска и развойна дейност провеждат педиатрично клинично проучване от 2016 г. насам,  а първоначални резултати показват обещаващи резултати“, добави Галярди.  

 

***
Сервие оперира в 149 държави с над 22 000 сътрудници по целия свят и има оборот от 4,6 млрд. евро през 2019 г. Всеки ден с лекарствените продукти, произведени от компанията, се лекуват 100 млн. пациенти по целия свят.

 

В България Сервие е създадена преди 27 г., а днес със своите над 100 служители се приема за една от най-големите научноизследователски и фармацевтични компании в страната.

 

Сервие инвестира 25% от общите приходи в научноизследователска и развойна дейност. Компанията разполага с 3 големи изследователски центъра и още един нов, в процес на изграждане, в района Saclay, близо до Париж.

 

Усилията са насочени в 5 терапевтични области: сърдечно-съдови заболявания, имунно-възпалителни заболявания, невро-психиатрични разстройства, онкологични заболявания и диабет.

 

Сервие е водеща сила в кардиологията - номер 2 в Европа, номер 5 в целия свят.  Като основен приоритет, който компанията припознава през последните години, е откриването на иновативно лечение за онкологичните заболявания, тъй като броят на пациентите, засегнати от рак, непрекъснато нараства. Очаква се  до 2032 г. цифрата да достигне над 22 млн. 

 

Сервие отделя  50% от инвестициите си за научноизследователска дейност за откриване на нови  терапии за онкологични заболявания. В портфолиото на компанията са включени 5 медикамента за лечение на рак на дебелото черво, рак на стомаха и панкреаса, неходжкинов лимфом и левкемия.

Коментари

април 2021

ПВСЧПСН
   
  

Събития

Няма събития