Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Събития -

октомври 2019

ПВСЧПСН
 
   
11 октомври
Петък
VIII Национален конгрес на пациентските организации
Стара Загора
Стара Загора
00:00 - 00:00 ч.

Осмият  Национален  конгрес  на  пациентските  организации  ще  се  проведе  на 11-12 октомври  в  Парк-Хотел  Стара  Загора,  град  Стара  Загора, и  ще  премине  под  надслов: „Бъдещето на общинското здравеопазване“. 

 

В  контекста  на  текущите  здравни  и  социални реформи  основен  акцент  ще  бъде  бъдещето  на  общинското  здравеопазване,  различните  модели на  общинско  здравеопазване  за  осигуряване  на  по-всеобхватна  и  по-качествена  грижа  за пациентите, реализираните ефективни и действащи практики на местно ниво както от страна на местната  власт,  така  и  от  активните  пациентски  организации; ще  бъдат  разгледани  и  работещи чужди модели и възможностите за прилагането им на българско ниво, както и възможноститеза насърчаване на донорството, трансплантациите, скрининговите изследвания и и др. Във втория ден на събитието (12 октомври – събота) ще бъдат проведени работни групи, в които  пациентите  ще  дадат  позицията  си  по  ключови  въпроси,  свързани  с  общинското здравеопазванеи  новия  здравноосигурителен  модели  ще  изведат  основни  послания,  искания  и препоръки,  с  цел  подобряване  на  общинското  здравеопазване  и  осигуряването  на  по-добро бъдеще на българския пациент. Препоръките  на  пациентите  ще  бъдат  представени  на  кандидат-кметовете,  по  време  на организиран телемост с 3 града в страната.  Ще  се  проведе  дебат  с  кандидат-кметове  от различни  градове,  посветен  на  бъдещето  на  общинското  здравеопазване.  Ще  бъдат  обсъдени позициите  им  по  ключови  и  наболели  въпроси,  бъдещето  на  общинските  многопрофилни болници  за  активно  лечение,  възможностите  за  въвеждането  на  нов  тип  здравни  заведения  и услуги,  които  да  отговарят  по-пълно  на  нуждите  на  конкретната  общност,  ползите  от разширяването на домашните грижи, социалните услуги и др.