Новини - България

Въведоха нова процедура за диагностика на специфични онкологични заболявания у нас
Прочетена: 164 пъти
Снимка: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост

В клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост за първи път в страната се въведе нова диагностична процедура с 68Ga FAPI PET радиофармацевтик, съобщават от лечебното заведение. Новият метод е показал значителна ефективност при диагностиката на над 20 вида първични тумори и техните метастази, които до този момент се установяваха изключително трудно или дори неуспешно с досегашните налични образни средства. Тук се включват първични тумори като саркоми, тумори на стомаха, на панкреаса, медуларен тироиден карцином и други. Особено добри са резултатите при оценка на перитонеално, чернодробно и мекотъкънно засегнати зони, тъй като се избягва физиологичната активност, характерна за скенирането със стандартен радиофармацевтик (FDG).

 

Какво представлява изследването с радиофармацевтика FAPI: 

 

 

Използваните в клиничната практика радиофармацевтици (специфични „контрастни“ вещества, имащи в състава си радиоктивен елемент) обикновено се натрупват в самите туморни клетки на база техния глюкозен метаболизъм (например маркираната глюкоза – FDG) или на база специфични молекули, които тези туморни клетки експресират (например соматостатинови рецептори при невроендокринни тумори). В повечето случаи тези „конвенционални“ радиофармацевтици са напълно достатъчни за диагностична оценка, но макар и в по-редки случаи диагностичната оценка със стандартните образни методи е затруднена или некатегорична. При повечето тумори масата на туморната тъкан е съставена не само от туморни клетки , но и от специфично активинарни нормални клетки – фибробласти, епителоидни клетки, клетки на имумната система и други.

 

68Ga FAPi  е радиофармацевтик, таргетиращ тумор асоциираните фибробласти (CAF) и специфично свързващ се с фибробласт-активиращ протеин, явявайки се негов инхибитор (т.е радиофармацентикът се свързва с активираните от тумора нормални фибробласти и по този начин се избягват вариациите в биологичното поведение на самите туморни клетки, които понякога са много специфични). Радиофармацевтикът 68Ga FAPI е сравнително наскоро въведен в клиничната практика, но показва голям потенциал и е тестван като ефективност при над 20 вида първични туморни локализации (солидни тумори).

 

Радиофармацевтикът е с отлични (и очаквани) дозиметрични характеристик, като до момента не са съобщавани нежелани реакции след приложението му (което е обичайно за 68Ga белязаните радиофармацевтици). Планира се неговото рутинно използване в случаите на нишови индикации, при които стандартната методика с FDG радиофармацевтик е негативна.

Коментари

октомври 2022

ПВСЧПСН
     
      

Събития

Няма събития