Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Варна става столица на персонализираната медицина, роботиката и 3D технологиите
Прочетена: 134 пъти
Снимка: Pixabay.com

Медицинският университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна е партньор в проект за изграждането на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия, съобщиха от висшето училище. Финансирането в размер на  23 695 179,29 лв. e гарантирано от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския регионален фонд, като 20 140 902.40 лв. ще бъдат инвестирани от фонда, а останалите 3 554 276.89 лв. ще бъдат от национално съфинансиране. 

 

Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), в партньорство с нея ще работят варненският Медицински университет и Институтът по системно инженерство и роботика към БАН (ИСИР - БАН). Асоциирани партньори в изграждането на Центъра за компетентност ще бъдат Универститетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Света Марина" - Варна; УМБАЛ „"Д-р Георги Странски" - Плевен; Компанията за иновативни решения „5th Degree" и Florida Hospital Cancer Institute - САЩ. 

 

Очакванията са през следващите 10 години центърът да развива дейността си на базата на високотехнологична и проиновативна инфраструктура, която включва авангардно оборудване, нови технологии и специализиран софтуер. По този начин ще се създадат условия за активна научноизследователска дейност и трансфер на нови знания и технологии, прогнозират от варненския Медицински университет. 

 

Няколко са областите, в които студенти, специализанти, докторанти и клинични специалисти ще получават нови знания в центъра: обща хирургия, гинекология, урология, ушно-носно-гърлени болести, ортопедия, патология, медицинска генетика и др., допълват оттам.  

 

Предвижда се в новата структура да бъдат изградени департаменти по персонализирана медицина, 3D медицина, минимално инвазивна хирургия (МИХ) и роботизирана хирургия, като към тях ще бъдат обособени и специално оборудвани профилирани лаборатории. Според експертите ефектът от работата на центъра ще се почувства бързо, защото в него ще бъдат създадени и ще се прилагат диагностични панели за рак на млечната жлеза, на яйчниците, на белия дроб и дебелото черво, както и най-честите наследствени заболявания за българската популация и генетичните предразположения при българите. Така ще се подобрят и възможностите за превенция на наследствените заболявания, основана на персонализиран подход при геномни изследвания на двойки с репродуктивни проблеми.

 

Телемедицинският център, който ще бъда изграден по проекта, ще предоставя възможности за телехирургия, телепатология, телемедицина и 3D телестрация. Преведено на обикновен език, това означава, че пациентите ще могат бързо и лесно да бъдат консултирани със специалисти от други водещи европейски и световни центрове, а младите медици ще могат да участват в онлайн специализирани обучения и научни изследвания.

 

Триизмерното принтиране (3D) също ще бъде застъпено в набора от иновативни дейности, които ще се осъществяват в новия център. Очакванията са да бъдат разработени и патентовани подходящи за 3D принтиране индивидуални ортезни средства да бъдат създадени тъканни транспланти с биопринтер, както и модели на органи за провеждане на обучение по минималноинвазивна и робот-асистирана хирургия.

 

Студентите и младите лекари ще могат да наблюдават чрез 360-градусова панорама хирургични манипулации във виртуална реалност. Ще бъдат създадени клинични алгоритми за минималноинвазивната и робот-асистираната хирургия, , като това ще улесни по-бързото навлизане на тези методи в клиничната практика при грантирано качество и безопасност. 

 

Част от дейността на центъра ще бъде насочена към разработването  и патентоването на  експериментални модели за инсуфлиране на хелий в телесни кухини, към създаването на технология за миниатюрни термокамери и микросензори за натиск, които се използват в мииниинвазивната хирургия. Създаването на роботизиран хирургичен тренажор и модел за обучение с използването на органи, създадени от 3D принтиране са други амбициозни цели на екипа, който ще работи по проекта. 

 

Предвижда се новият центърът да си сътрудничи с бизнеса и да насочи усилията си към придобиване на права по интелектуална собственост за своите разработки.

 

Крайният срок за изпълнението на проекта е 31 декември 2023 г.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

юни 2022

ПВСЧПСН
  
   

Събития

Няма събития