Новини - В медиите

в. "Труд": Първенци сме по пари под масата за здраве
Прочетена: 100 пъти
Снимка: Pixabay.com

Европейската комисия (ЕК) публикува годишния си доклад за България за 2019 г., в който се прави задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Всъщност това е цялостен анализ на социалното и икономическо състояние на държавата. Много от посочените проблеми са очевидни, но целта на доклада е те да се поставят във фокуса на управляващите, за да се вземат мерки за разрешаването им, съобщава в днешния си брой в. "Труд".

 

Много българи все още са изправени пред значителни пречки при достъпа до здравно обслужване, пише в доклада на ЕК. В края на 2017 г. броят на хората без здравно осигуряване е 719 хил., което представлява повече от 10% от населението. Лицата без осигуровка обикновено използват болниците и отделенията за спешна помощ като входна точка за достъп до системата, което намалява ефикасността на използване на здравните заведения. Това се отнася особено за много за ромите, като се смята, че по-малко от 50% от тях имат здравна осигуровка. Броят на хората, съобщаващи за неудовлетворени медицински потребности намалява, но техният дял все още е висок сред хората, които попадат в групата на 20-те процента с най-ниски доходи (5,6% в сравнение със средно 3,2% за ЕС). По отношение на неудовлетворените медицински потребности разликата между групите от 20-те процента с най-ниски и най-високи доходи в България е много висока, пише в доклада. Повишаването на достъпа до здравни услуги, по-специално за първичните здравни грижи, включително чрез развитието на инфраструктурите, може да спомогне за справяне с тези проблеми, посочват от ЕК.

 

Публичните разходи за здравеопазване продължават да са ниски. През 2016 г. публичните разходи представляваха едва 5% от БВП, с 2 процентни пункта по-малко от средната стойност за ЕС. Освен това публичните разходи покриват само 50% от общите разходи за здравеопазване, в сравнение със 77% средно за ЕС. Поради това почти половината от разходите за здравеопазване представляват преки плащания от страна на пациентите (формални и неформални) - най-големият дял в ЕС.

 

Пълният текст на статията четете в днешния брой на в. "Труд".

Коментари

септември 2022

ПВСЧПСН
   
  

Събития

Няма събития